Fagområde: Omdømme Tilflytting

Frøya inn i framtida

Et samarbeidsprosjekt mellom det lokale næringsliv og Frøya kommune

Frøya inn i framtida er et prosjekt som ble startet av næringslivet og Frøya kommune for å få fart øya etter at hjørnesteinsbedriften flagget ut. Det ble ansatt en ildsjel med ansvar for å bygge opp under alle gode ideer som måtte dukke opp. I forbindelse med prosjektet er det bl.a. arrangert nettverkssamlinger og utnevnt Frøya-ambassadører som jobber med omdømmebygging. For å integrere innflyttere fra inn- og utland har det vært en aktiv bruk av grendalag og velforeninger i lokalsamfunnene rundt om på øya.

Periode: 2008 – 2011

Aktiviteter

  • Arrangert nettverkssamlinger
  • Utnevning av Frøya-ambassadører

Hovedmål

Økt tilflytting og bedring av omdømme

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Frøya inn i framtida er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.