Fagområde: Omdømme Tilflytting

Fra kollektiv depresjon til kollektiv stolthet

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

2006 vedtok kommunestyret at Rauma skulle bli verdens beste kommune for naturglade mennesker. Hva var egentlig bakgrunnen for den ambisiøse satsingen?

– Bakgrunnen for satsingen var en skrikende dårlig folketallsutvikling, sier daglig leder Arnt Øyvind Siem (bildet) i Nordveggen as. Nordveggen er et lokalt utviklingsselskap som skal jobbe for å styrke Åndalsnes og Rauma som et attraktivt bo- og arbeidsområde. Merkevareprosjektet er forankret i en intensjonsavtale og et gjensidig forpliktende samarbeid mellom Rauma kommune og Rauma næringslag gjennom utviklingsselskapet Nordveggen as.

– Folketallet gikk nedover i mange år. Dette preget både Rauma og hele regionen Romsdal. Det skapte en negativ stemning, en slags kollektiv depresjon. Nedgangen i folketallet var krise for en liten kommune med i underkant av 7500 innbyggere.

– Men så var det en nytenkende og frisk leder for næringslivet i Rauma som tok initiativ overfor kommunen. Det ble enighet om at utviklingen ikke kunne fortsette og at vi måtte sette oss sammen og samarbeide om å snu trenden. Vi måtte bygge bro mellom bygd og by, næringsliv og kommune og andre grupperinger.

– Både samarbeidsklimaet og stoltheten var preget av årelange nedgangstendenser. Jobb nummer en var å gjenopprette et godt samarbeidsklima og jobb nummer to var å gjenopprette stoltheten.

Forankring på folkemøte

– Kommunen og næringslivet ble enige om å bygge et nytt omdømme. Vi famlet litt rundt hva vi skulle gjøre og hvordan vi skulle gå frem, leste Ona fyr og snakket litt med Ingebrigt Steen Jensen. Utfordringen var å forankre ideen om omdømmebygging lokalt. I motgangstider er det ofte sprikende oppfatninger om hva som er riktig, og da trenges det en forankring.

Ingebrigt Steen Jensen ble med på et entusiastisk folkemøte, der det ble etablert en forståelse for hvorfor vi skulle gå inn i en merkevareprosess. Etter ett år hadde vi jobbet frem et fellesprosjekt mellom næringslivet og kommunen, nedfelt i et dokument som er vårt verktøy for å snu utviklingen og gjenopprette stoltheten, forteller Siem.

Verdens beste kommune for naturglade mennesker

– I prosessen videre engasjerte vi Kjell Terje Ringdal i Dinamo PR til å bistå oss i en del av arbeidet. Det startet med møter i alle bygdelag, i kulturlivet, næringslivet, skoler og politiske miljøer. Vi hadde rundt 50-60 små møter, gruppemøter og folkemøter.

– Vi sendte også ut et spørreskjema til alle i kommunen, der vi spurte om hva som var våre fordeler og svakheter, og hvilken vei folk mente vi skulle gå. Mange mente at vi ikke burde snakke om fin natur, fordi det var noe hele Norge hadde. Samtidig var alle enige om at det nettopp var naturen de var stolte av.

– Etter å ha kartlagt svarene, endte vi opp med følgende visjon: Vi skal bli verdens beste kommune for naturglade mennesker. Et begrep som er forankret i vår historie og vår stolthet og våre styrker. Vi har klatrehistorie, laksehistorie, Raumabanen, Trollstigen og Trollveggen, og sterk konsentrasjon i kompetanse som toppturer, guiding, fjellklatring. Og vi har Norsk fjellfestival, Norsk tindemuseum og mye annet som rettferdiggjør en slik visjon.

Kollektiv optimisme

– Utviklingen i Rauma og Åndalsnes har snudd fra alarmerende negativ til positiv. Vi har hatt folketallsvekst de siste årene og alle prognoser viser at dette skal fortsette. Den mentale trenden har også snudd. Nå er det optimismen og pågangsmotet som råder. Dette skyldes ikke bare visjonen, men et næringsliv som går bra, festivaler som betyr mye for stoltheten, bygging av nytt kulturhus, kino og konsertlokaler.

– Det ene forsterker det andre, og mentaliteten ved frokostbordene og kafébordene er merkbart endret. Mens folk før hadde en tendens til å se ned i gulvet, setter de nå blikket og brystet frem.

– I fjor, da vi hadde «all time high» innflyttertall, var det en ganske stor andel av de rundt 300 som flyttet hit som kom hit ut fra et naturglede- og livskvalitetsargument. 60-70% kom fra Norge, og en god del hadde tilknytning til Romsdalen fra før. Ellers var det folk som søkte naturglede, fra det snille til det ville. Her ligger jo mulighetene til rette enten man vil fiske eller rusle i fjellet, eller jakter på utfordringer i form av toppturer, fjellklatring og basehopping.

– Flere av dem som har flyttet hit jobber med klatring og tilkomstteknikk offshore, og har slått seg ned her for å bruke kompetansen sin i fjellklatrermiljøet her. Et annet viktig argument for folk som har flyttet hit har vært at vi ligger gunstig plassert i regionen. Det er bare en liten time til flyplass, sykehus, høyskole, regionteater og et større utvalg av jobber, noe som betyr mye for folk, spesielt hvis de har bodd i en storby i Norge eller utlandet.

– Finn ildsjelene

– Mitt første råd er å samle ildsjeler – folk som ser poenget og er villig til å bruke tid på en jobb som må gjøres over mange, mange år. Vi har holdt på i fem-seks år, og er fortsatt bare i startgropen. Det er viktig å ha ”stayer-evne” og å kjøre nye runder for å etablere forståelse for hvorfor arbeidet pågår, slik at folk skjønner at dette handler om at vi skal være like attraktive om fem, 10 og 15 år som i dag.

– At mange føler eierskap er også viktig. Det blir ingen suksess før folk drar i gang egne ting og knytter det opp mot visjonen. Forankringen skal være så bred at en skole sier at de for å ha like mange elever om ti år som i dag, må sette i gang det eller det tiltaket – fordi skolen er en del av naturgledekommunen Rauma. Først da er det en selvgående sak.

Noen av Raumas omdømmeaktiviteter

  • Utvikling av ny grafisk profil, ett felles ansikt for Rauma. Designhåndboken brukes av bedrifter, kommuner, lag, foreninger og andre.
  • Etablering av «Partnerskap for naturglede». Over 20 bedrifter er med og betaler inn 500-600.000 kroner til sammen i året. Pengene brukes til ulike prosjekter i omdømmearbeidet.
  • Romsdal.com-prosjektet, som er en storsatsing til 1,7 mill. kroner for å merke å tilrettelegge romsdalsnaturen for opplevelser og aktiviteter. På nettstedet Romsdal.com kan man hente ut informasjon om opplevelser, turer og kulturminner.
  • Raumafilmen Høg Hyllest. Filmen har blitt sendt ut som fin innpakket gave til samtlige innbyggere og bedrifter i hele kommunen. Folk viser filmen til gjester som kommer på besøk, bedrifter bruker den i presentasjoner og ordføreren bruker den ved representasjoner.
  • Nasjonal PR-kampanje. Rauma og Åndalsnes har markedsført seg med annonser i en rekke riks- og lokalaviser i år.
  • Hver høst reiser ordføreren ut til samtlige førsteklassinger og deler ut tursekker for å underbygge visjonen om naturglede.
  • Utemøter, ruslemøter og nytt turkart.

Kontaktinformasjon: Arnt Øyvind Siem, [email protected].