Fagområde: Tilflytting

Innflyttingstiltak i Rauma

Ulike prosjekt i Rauma kommune i Møre og Romsdaø

I tillegg til å være med i «Jobb i Romsdal», jobber Rauma med innflytting på flere andre måter. For det første har kommunen et Innflytterkontor som er opprettet i samarbeid mellom Rauma kommune og Placement Utvikling. Dette er nå integrert i kommunens servicekontor.

For det andre skal utviklingsselskapet Nordveggen AS gjennom prosjektet Ytterveggen skape og opprettholde kontakt med raumaværinger i Norge og verden. Selskapet skal være et verktøy for næringsliv og kommune for rekruttering av kompetanse og arbeidskraft.

Rauma har dessuten fått bolystmidler for å utvikle Rauma til verdens beste kommune for naturglade mennesker.  Opprettelsen av et nasjonalt tindesenter er ett av tiltakene. Nettportaler er: velkommenhit.no og nordveggen.no.

Aktivitetar

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Eget nettsted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Integreringstiltak for tilflyttede
 • Bruk av sosiale medier for markedsføring av Ytterveggen.
 • Følge opp Ildsjelene som er frivillige i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Møte med ildsjelene i romjula.
 • Bedrifts/kommune besøk i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
 • Sikre at Ytterveggen show arrangeres.

Viktigaste salsargument

 • Livskvalitet
 • Friluftsliv
 • Arbeidsplasser

Samarbeidspartnarar

 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Næringslivet

Hovedmål

Tiltrekkje seg nye innbyggarar.

Målgrupper

 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Livsstilsflyttere fra utlandet
 • Entreprenører

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Innflyttingstiltak i Rauma er presantert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket inngår som ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av eit større prosjekt ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.