Fagområde: Tilflytting

Folketallet øker i Fjellregionen

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

”Vår jobb er ikke bare å få folk til regionen. Det er også viktig at de trives når de har flyttet”, sier prosjektleder Ragnhild Dåsnes i prosjektet Flytt hit i Fjellregionen .

«Flytt hit» er et prosjekt eid av regionrådet for Fjellregionen og startet i 2002 under prosjektnavnet ”Løft”. Prosjektet er nå inne i sin 3 fase (2008-2010).

Foregangsregion for positiv profilering

Hovedmålsettingen med prosjektet er at ”Fjellregionen skal bli en foregangsregion i Norge og Norden når det gjelder positiv markedsføring” og delmålene er økt stolthet og felles identitet i befolkningen, positive flyttetall for yngre aldersgrupper, flere bedriftsetableringer, arbeidsgivere rapporterer god tilgang til kvalifisert arbeidskraft, økt oppmerksomhet fra nasjonale aktører og medspillere i regional utvikling, og sterkere optimisme og tro i befolkningen på egen evne til utvikling.

Flere flytter til

1. april 2009 hadde kommunene i Fjellregionen 39 flere innbyggere enn ved årsskiftet 2008/2009. Totalt 237 personer flytta til regionen i løpet av årets første tre måneder, noe som ga et flytteoverskudd på 56.  Størst nettotilflytting hadde Tynset kommune.

Sterkt prosjekteierskap i kommunene

Regionrådet for fjellregionen er prosjekteier, og leder av regionrådet er prosjektansvarlig. Hele regionen har identifisert seg med prosjektene og tiltakene som har vært igangsatt. Prosjektets hjemmeside er godt profilert på kommunens hjemmesider. Kommunene som er med i dette prosjektet er Røros, Tynset, Alvdal, Rendalen, Folldal, Os, og Tolga. Servicetorgene i kommunene har fått sentrale oppgaver, som eks tilflytterverter. Dessuten samarbeider prosjektet godt med andre regionale aktører, eks ”frivillighetssentralene i kommunene” (uformell møteplass for alle tilflyttere).

Vellykket profilering med «Kampanje-metoden»

Prosjektet arbeider etter ”kampanje-metoden”. Dette gir aktivitetene mye oppmerksomhet. I 2008 var hovedkampanjen ”savner du noen”. Folk i regionen skulle tipse prosjektet om personer som de mente burde flytte til Nord-Østerdalen. Disse personene fikk så tilsendt et postkort med informasjon om at de ville bli kontaktet. 10. November 2008 var den store ”ringedagen”. Ringekorps satt i alle kommunene og ringte over 600 potensielle tilflyttere rundt i hele landet. Folk som vart oppringt har siden blitt oppfulgt i forbindelse med andre arrangement. 6 måneder etter ringedagen hadde regionen fått 80 nye innbyggere blant de familiene som var blitt oppringt.

Felles profilering på nett

Prosjektet har også deltatt i arbeidet med Fjellregionens Visuelle Profil. Nettstedet heterwww.fjellregionen.no. Her har en også tatt initiativ til å synliggjøre ledige jobber via et NAV-søk. Flytthit, Nav og Næringsforum i Fjellregionen har gått sammen om en kampanje for å informere bedriftene i regionen om denne gratis markedsplassen. ”Vis fram jobbene !” har i tillegg til å vise fram de ledige jobbene i regionen, også vært et bidrag til å få kartlagt arbeidsmarkedet i regionen. I 2009 har Flytthit startet arbeidet med kampanjen Start Her som skal rette seg mot etablerere.