Fagområde: Tilflytting

Arbeidslivet i Troms får tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft

NHO sitt Global Future prosjekt i Troms mobiliserer personer med innvandrerbakgrunn og høyere utdanning til sentrale stillinger og styreverv.

Overordnet mål med satsingen er å bidra til økt verdiskapning, et mer mangfoldig arbeidsliv, økt kulturforståelse og økt tilgang til kompetanse i næringslivet i Troms. En åpen utlysning resulterte i over 50 søkere og etter en omfattende utvelgelsesprosess fikk 20 deltakere plass.

Globalisert næringsliv trenger global kompetanse

NHO Troms startet i mai 2011 opp Global Future for andre gang. Programmet går over et år og avsluttes i juli 2012. Det består av tjue samlinger med faglig innhold som forvaltningskunnskap, arbeidsrett, retorikk og personlig lederutvikling samt styrekompetansekurs på BI med gruppeeksamen. Alle deltakerne har en egen mentor og får tilbud om coaching gjennom programmet. I hele prosjektperioden arbeider deltakerne i nettverksgrupper.

13 kvinner og 7 menn fra 15 land fikk tilbud om dette karriereutviklingsprogrammet. Disse har et høyt kompetansenivå på master, hovedfags- og doktorgradsnivå, mange med dobbel utdannelse både fra hjemlandet sitt og fra Norge.

Prosjektleder i Troms Siren Somby sier at mange medlemsbedrifter er i ferd med å få bedre innblikk i «den skjulte kompetansen» deltakerne har. Global Future synliggjør at deltakerne er overkvalifiserte for den jobben de i dag har, og at de er rede for nye arbeidsoppgaver og styreverv.

Troms er et flerkulturelt fylke

Global Future i Troms har en bred portefølje av samarbeidspartnere som Innovasjon Norge, Adecco, NAV, IMDi, Norut, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Global Future har også klart å rekruttere mentorer for deltakerne fra en rekke sentrale organisasjoner og bedrifter som Norsk Polarinstitutt, Eksportutvalget for fisk, Manpower, DNB, Røde Kors, Råfisklaget, Universitetet i Tromsø, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune.

Distriktssenteret mener at NHO sin Global Future satsing i Troms har klart å synliggjøre for viktige aktører i arbeidslivet at prosjektet kan bidra til å gi tilgang til høyt utdannet og kvalifisert arbeidskraft som Troms trenger. Vi er enige med NHO som sier at høyt kvalifisert arbeidskraft er viktig i et globalisert arbeidsmarked og at arbeidslivet er den beste arena for inkludering i samfunnet.

Flere Troms kommuner burde vise sin interesse

Nesten alle deltakerne i Global Future i Troms bor i Tromsø kommune. Distriktssenteret mener at flere Troms kommuner  burde ha vist interesse for denne satsingen. Satsingen kan gi tilgang på kvalifisert arbeidskraft som også andre distriktskommuner enn Tromsø har behov for.

På lengre sikt er det etter Distriktssenterets mening ønskelig at arbeidslivet selv ser potensiale som ligger i tilgangen til godt kvalifisert arbeidstakere med global kompetanse som kan fylle både lederstillinger og styreverv.

Stikkord: