Fagområde: Omdømme

Namdalinga – ta vare på innsida!

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Et godt omdømme er ekstremt viktig som grunnlag for lokal vekstkraft, og fungerer gjerne som en magnet på besøkende, fastboende og næringsliv. Men; et godt omdømme kommer ikke av seg selv, det er avhengig av hva som ligger på innsida!

Jeg har tatt en rask kikk på kommunale slagord i Namdalen. De fleste kommuner har et slagord på sine hjemmesider. Namsos – «Et godt sted å leve», Flatanger – «Aktivt og åpent», Namdalseid – «For miljø, trivsel og velvære», Grong – «Et midtpunkt i Namdalen der folket er viktigst og der det er mer enn elvene som møtes», Høylandet – «Fly så høyt du vil – med begge beina på jorda», Lierne – «Vilt, vakkert og vennlig» for å nevne noen.

Men, hva hjelper det med (flotte) slagord dersom de ikke harmonerer med folks opplevelse av virkeligheten? Mange av slagordene har fokus på verdier som åpenhet og trivsel. At namdalske kommuner byr på fantastiske naturopplevelser, og i den sammenheng kan oppfattes som både «vilt og vakkert», er noe de fleste kan enes om. At namdalinger flest har «fotan på jorda» er vel heller ingen bombe. Jeg er mer i tvil om folk i og utenfor distriktet kjenner seg godt nok igjen i begrepet åpen.

Ei målsetting i Toleranse Nord-Trøndelag si satsing er at ”Folk i Nord-Trøndelag takler og kommer nærmere mennesker de oppfatter som annerledes fra seg selv”. Det er vel verdt å understreke at det er en grunn til at nettopp dette målet er løftet frem; nordtrønderne har fortsatt en vei å gå i forhold til å bli både åpnere og mer tolerante. Lykkes vi med det vil vi samtidig forbedre vårt omdømme. Spør du meg er dette målet godt egnet for en egen namdalskampanje.

Jeg har stor forståelse for at for eksempel endring av kollektivtilbud har stor betydning for folks hverdag og at dette skaper debatt. Men for mye negativ omtale, enten det handler om negativ befolkningsutvikling eller manglende kollektivtilbud undergraver mer enn underbygger budskapet om at vi er attraktive. Hva er det som egentlig betyr noe for folk? En fare ved å grave seg for mye ned i egen elendighetsbeskrivelse er at mange, i denne sammenheng oftest ungdom, snarest ønsker å komme seg ut og kanskje ikke flytte tilbake. Det hjelper lite med bru, buss og tog dersom framtidstrua, sjølfølelsen og identiteten mangler.

Som ansatt i Distriktssenteret har jeg fått innsyn i mange spennende satsinger preget av optimisme og framtidstro. Og mange lykkes. Ett eksempel er Sokndal som årlig arrangerer kjærlighetsuke og som har gravlagt janteloven. Den hviler under en gravstein som folk i bygda har lagt ned sammen og som de passer på å trampe på for å holde nede. Sokndal har satt i gang en rekke tiltak som bidrar til å styrke folks identitet og stolthet. Kommunen, som i mange år har hatt en negativ befolkningsutvikling, opplever nå flere besøkende, økt interesse for å etablere arbeidsplasser og at den mangeårige nedgangen i folketallet nå er snudd til en liten økning.

Det skjer mye positivt også i Namdalen, men jeg skulle gjerne sett at flere namdalskommuner satte et fokus som Sokndal. En idé kan være å arrangere ei «ja-uke» hvor all aktivitet og kommunikasjon dreier seg om å være synlig, annerledes, åpen, ekte, tolerant og positiv. Tenk om alle tilflyttere det siste året fikk besøk av naboen og ordfører denne uka. Tenk om alle kommuneansatte brukte hele sin matpause på å pønske ut gode serviceråd. Tenk om alle lærere ga 10 positive tilbakemeldinger før en negativ. Tenk om alle med prosjektledertittel hadde blitt sett, hørt og tatt med i de «viktige» diskusjonene om kommunenes utvikling. Tenk om alle billettører hadde solgt sin billett med et smil, tilbudt en gratis klem og ønsket turisten velkommen til kommunen og Namdalen. Tenk om alle med innvandrerbakgrunn hadde blitt spurt om hva de kan tenke seg å bidra med. Tenk om…

Omdømmeundersøkelser viser at det kommunen sier om seg selv på internett, plakater, i brev til innbyggere osv., betyr mye for hvilke oppfatninger som skapes. Historier som fortelles, hva media og hva folk snakker om i lunsjpauser og rundt middagsbordet er også viktige påvirkningsfaktorer. Den aller sterkeste påvirkningsfaktoren på en kommunes omdømme viser seg imidlertid å være folks personlige opplevelser. Det hjelper lite hva som sies og skrives om opplevelsen er annerledes.

Et godt omdømme er basert på noe som er skapt innenfra. Grunnleggeren av Burson-Marsteller, ett av verdens største kommunikasjonsbyråer, har sagt følgende: «If you take care of the inside, the inside will take care of the outside». Toleranse, åpenhet og trivsel er gode kjerneverdier som lett sprer seg. «Innsida vil ta vare på utsida!». Jeg minner om at omdømme ikke kan kjøpes av en kostbar konsulent, men er noe man fortjener gjennom et helhetlig og langsiktig utviklingsarbeid.

Selv om svineinfluensaen kan være en god unnskyldning for ikke å komme for tett på folk, vil jeg allikevel våge meg til å påstå at mer nærhet er verdt investeringen hvis folk flest i enda sterkere grad trekkes mot Namdalen.

Steder: