Fagområde: Omdømme

Kommuner på god fot med omverdenen?

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Vårt omdømme er summen av hvordan de andre oppfatter oss. Det avhenger mer av hva vi faktisk er og gjør enn hva vi gjennom slagord og symboler ønsker å være.

Lokale slagord og symboler

I internettalderen er det gjerne blitt slik at finnes det ikke på internett, så finnes det ikke. Mitt lille dypdykk i hvilke slagord og symboler som gjelder i min egen kommune og nabokommunene starter derfor på nett og første del blir forholdsvis resultatløs. Ingen av kommunesidene har slagord på nett og på sentralbordene får jeg beskjed om at slagord kun finnes i Herøy kommune. Der er brevark og konvolutter preget med Et hav av muligheter. De tre andre har ikke tilsvarende profilering på sine brevark og konvolutter, men i Alstahaug brukte man for noen år siden Et historisk sted med nye muligheter og Dønna omtalte seg som Sagaøya.

Foto og symboler på nettsiden bidrar også til å skape et bilde av kommunen. Det som framheves vil bli oppfattet som viktig, sentralt og anbefalt for oss som ser dette. Foruten kommunevåpen har våre fire kommuner også brukt foto på nettsiden. Alstahaug fokuserer på Syv Søstre, logoen for Petter Dass-dagene og Alstahaug kirke. Kirker finner vi også hos Herøy og Leirfjord kommuner. Herøy profilerer seg ellers tydelig som en kystkommune mens Leirfjord satser på Helgelandsbrua, midnattssol og ei elv. I Dønna ønskes vi velkommen til Dønna sammen med et foto av Dønnamannen og kommunevåpenet.

Betydningen av omdømmebygging

Omdømmebygging var lenge noe som kun store bedrifter og virksomheter var opptatt av, men nå har stadig flere kommuner forstått at det er en tydelig sammenheng mellom en kommune eller en regions konkurranseevne og deres omdømme. Godt omdømme kan gjøre en kommune/region attraktiv som bosted og for etablering av arbeidsplasser. Omdømmet kan svekke eller styrke kommunens samhandling og samarbeid med viktige partnere. Omdømmet har også betydning for kommunens innflytelse på regional- og fylkespolitikk.

De kommunale nettsidene er en brikke i det puslespillet som utgjør en kommunes omdømme. Andre brikker er kommunens ansatte og politikere, bedrifter og virksomheter i kommunen, kultur- og idrettsutøvere og kommunen som vertskap for gjester. Kort sagt – alle som bor i kommunen bidrar til vår felles omdømmebygging og derfor må vi ble enige med oss selv om hva vi ønsker å framstå som. Da handler omdømmebygging også om å peke på kjerneverdier vi som lokalsamfunn står for og hvordan vår selvforståelse er. Vi m å skape et positivt selvbilde og vi må bli trygge på oss selv slik at vi kan være trygge i møte med andre.

Hvordan ønsker vi å framstå?

Etter en studietur til Stavanger på forsommeren påpekte daglig leder i HALD iks Tor Henning Jørgensen at det er nødvendig å profilere Basebyen Sandnessjøen og at Alstahaug kommune må være tydelig i sin kommunikasjon mot aktørene innen olje- og gassindustrien. Dette er jeg enig i. Jeg vil i tillegg påpeke at Alstahaug kommune og nabokommunene også må bli tydelige i sin kommunikasjon mot andre målgrupper som f.eks potensielle tilflyttere til regionen, potensielle etablerere i regionen og ulike befolkningsgrupper i kommunene.

Jeg oppfordrer de fire kommunene til å sette omdømmearbeid på den kommunale dagsorden og gjerne som et felles regionalt utviklingsprosjekt. Hvordan ønsker vi som region å framstå overfor eksterne samarbeidspartnere, hvordan ønsker kommuneadministrasjonen(e) å framstå overfor innbyggerne, hvordan ønsker vi å profilere oss for å tilrekke oss nye innbyggere og hvordan ønsker vi å framstå overfor potensielle investorer og nyetablere? Jeg tror at kommunevåpen, bilder av kirker og vakker natur alene ikke er nok.

Omdømmeskolen og Inspirasjonsturneen 2009

Distriktssenteret sender i disse dager ut invitasjon til landets kommuner om å delta i Omdømmeskolen 2009. Omdømmeskolen skal inspirere kommuner, småsamfunn og andre til å arbeide systematisk med profilering, omdømmeprosesser og stedsutvikling. Omdømmeskolen skal være en arena for å øke kunnskapen om og den faglige innsikten knyttet til omdømmearbeid.

Målgrupper for Omdømmeskolen er ansvarlige for omdømmeprosesser i småsamfunn/pilotprosjekt, kommunikasjons- og markedsansvarlige i kommuner og regionråd, reiselivsnæringen, frivillig sektor og andre som deltar i lokalt utviklingsarbeid. Skolen gjennomføres over tre samlinger i høst og skal lære deltakerne hvordan de kan jobbe med omdømmebygging lokalt.

Deltakerne skal underveis utvikle konkrete planer for egen kommune/region. Omdømmeskolen handler om å ta tak i mulighetene for å være et sted der folk vil bo, som folk snakker positivt om, som er i stadig utvikling, der næringslivet investerer og hvor kommunen står fram som en attraktiv arbeidsgiver.

Distriktssenteret skal i høst og vinter også gjennomføre en Inspirasjonsturne . Over hele landet skal vi i samarbeid med interesserte kommuner arrangere åpne møter der målet er å inspirere kommuner/regioner til å sette omdømmearbeid på dagsorden og komme i gang med utviklingstiltak lokalt.

Inspirasjonsturneen passer for kommuner/regioner som tidligere ikke har hatt fokus på omdømmearbeid, men som ønsker å sette i gang diskusjon og dialog om dette. Målgruppe for inspirasjonsturneen er lokale politikere, kommuneadministrasjon, næringsliv og innbyggere. Møtene skal bidra til å forankre det videre omdømmearbeidet hos alle interesserte deltakere og spesielt hos kommunens politiske og administrative ledelse.

Jeg håper å se HALD-kommunene som deltaker i Omdømmeskolen 2009 eller som medarrangører i Inspirasjonsturneen. Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling og vertskommunen/regionen bør utnytte muligheten til å nyte godt av de tjenester som tilbys.