Fagområde: Næringsutvikling

Hjørnesteinsbedrifter og verdien av arbeidsplasser

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Tekst som ble publisert under kommentarspalten Sett utenfra i Helgelands blad 26.juni 2009

I 1992-93 var jeg en av gründerne da en ny bedrift ble startet i Sandnessjøen. Bedriften sysselsetter i dag 15 personer som til sammen fyller 14,3 årsverk og har også en lærling. Lederne i bedriften ble rekruttert blant fagfolk som ikke bodde i kommunen og de etablerte seg her med sine familier. Bedriftsetableringen er dermed en suksesshistorie som vi gjerne vil ha flere av.

Media og arbeidsplasser

Bedriften jeg snakker om er Segelbergan barnehage. Kanskje var det ikke den assosiasjonen leserne fikk gjennom ingressen, men denne helgen er det ulike typer arbeidsplasser jeg vil bruke spalteplassen på. Jeg har siden etableringen av Segelbergan barnehage ofte fundert på hvordan ulike arbeidsplasser blir ulikt omtalt i media. Dette fordi media er med på å sette dagsorden og på den måten bestemme hva som er viktig.

I lokalsamfunnene våre har lokalavisen derfor en betydelig innflytelse på hva folk oppfatter å være viktige tema. Da Segelbergan barnehage åpnet var det de nye barnehageplassene som ble omtalt som en gladsak i lokalavisene. De nyetablerte arbeidsplassene fikk ingen spalteplass.

Oljearbeidsplasser

Denne uka har oljekonferansen gått av stabelen i Alstahaug. Det er stor optimisme i regionen vår og store forventninger til ringvirkninger i form av arbeidsplasser for de som bor her – og de som har lyst til å flytte hit. Lokalavisene følger utviklingen nært og nye arbeidsplasser som kan komme er ofte omtalt. Jeg er glad for alle nye arbeidsplasser som skapes og leser også slike saker i lokalavisene med stor interesse.

Likevel stiller jeg meg litt undrende til at ikke andre nyetablerte arbeidsplasser får like mye plass i lokalavisene. Før jeg utbroderer dette tar jeg en liten omvei rundt min egen arbeidsplass.

Kompetansearbeidsplasser

I fjor sommer var Distriktssenteret godt stoff i lokalavisene. Målt gjennom spalteplass skulle en kanskje tro at det dreide seg om etablering av en stor virksomhet, men vi rekrutterte ikke mer enn 4 medarbeidere til Distriktssenterets avdeling i Alstahaug. Søkerlistene ble referert i media og det samme skjer i vår når vi lyser ut to nye stillinger. I begge runder er jeg overrasket over den store interessen fra lokalavisene og ser at også andre – blant annet gjennom Helgelands blads diskusjonsforum på internett – undres over hvorfor søkerne til de ledige stillingene i Distriktssenteret blir omtalt i avisen. Hvorfor er disse arbeidsplassene så interessante? Ett mulig svar er at dette er såkalte kompetansearbeidsplasser og slike arbeidsplasser har vist seg å være viktige for å sikre bosetting av personer med høy formell kompetanse.

Suksesshistorien på Leland og på Søvik

I vårt nærmiljø har vi en hjørnesteinsbedrift med 95 kompetansearbeidsplasser som fortjener større spalteplass – Helgeland barne- og ungdomssenter. På Leland er det etablert to avdelinger med til sammen 25 årsverk og den tredje avdelingen er under planlegging og gir 6 nye årsverk. På Søvik ble i fjor Søvik omsorgssenter etablert med hele 55 årsverk, noe som alene tilsvarer flere årsverk enn det som ble varslet i forbindelse med etableringen av den nye oljebasevirksomheten på Horvnes.

For å bli tilsatt på omsorgssenteret er barnevern og etnisitet, sosiologi, sosialantropologi og lignende fag aktuelle universitetsutdanninger. For avdelingene på Leland må minst 50 % av de ansatte ha høgskoleutdanning med barnevern i sin fagkrets (barnevernpedagog/sosionom), et krav som stilles gjennom forskrift og som måtte oppfylles før institusjonen ble godkjent.  Andre høgskoleutdanninger med relevant videreutdanning godkjennes, for eksempel pedagoger med spesialpedagogikk eller videreutdanning i barnevern, barnevern og etnisitet og lignende.

De nye arbeidsplassene på Søvik kom uanmeldt og i ekspressfart. De som ble tilsatt er rekruttert lokalt eller har lokal tilhørighet. Dette gjelder ikke minst unge og forholdsvis nyutdannede medarbeidere, som nå har fått fast jobb og blir boende i vårt distrikt. Det er også rekruttert en del personer med fremmedkulturell bakgrunn, bosatt i Alstahaug og Leirfjord. Hjørnesteinsbedriften er en viktig arbeidsplass for ungdom, kvinner og tilflyttere fra andre land. Og her ligger også mitt grunnlag for å karakterisere dette som en suksesshistorie og disse arbeidsplassene som særdeles viktige for vår region:

Viktige arbeidsplasser

Den store bo- og flyttemotivundersøkelsen som ble offentliggjort like før jul viste at arbeidsplasser ennå er det viktigste motiv for å bo et sted, men livet etter arbeidstid har nesten like stor betydning. I distriktspolitikken er ungdom, kvinner og innvandrere tre særlig viktige grupper. Ungdom og kvinner fordi vi har for få av disse i distrikts-Norge – innvandrere fordi tilflytting kan bidra til ønsket befolkningsvekst.

Kommuner og regioner som ønsker å få til en helhetlig samfunnsutvikling kan sannsynligvis ikke lykkes uten å ha økt fokus på disse tre gruppene. Hvilke arbeidsplasser tiltrekkes de av og hvordan gjør vi lokalsamfunnene våre attraktive som bosted for dem? Dette er store spørsmål som vi ikke finner enkle svar på, men som vi likevel må involvere oss i fra våre ulike ståsteder. Og som lokalavis kan Helgelands blad bidra med sitt gjennom å gi alle de viktige arbeidsplassene våre spalteplass i tiden framover.