Fagområde: Omdømme
Strand. Foto.
Drammen har tatt elva som sitt varemerke.

Elvebyen Drammen

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

I Drammen har kommunen og næringsliv gått sammen for å bedre byens omdømme. Omdømmeprosjektet ble startet i 2005 og skal pågå helt frem til 200-årsjubileet i 2011.

Målet er at folk flest da skal ha fått et langt mer positivt inntrykk av byen enn de har i dag, samtidig som prosjektet skal bidra til økt befolkningsvekst og næringsetablering.

Ser resultater

Resultatene har ikke uteblitt. Med utgangspunkt i en strategi og handlingsplan for et langsiktig og systematisk omdømmearbeid, som blant annet innebar å ta i bruk «Elvebyen Drammen» som identitet og merkevare, har Drammen kommet langt på vei mot målet. I fjor hadde byen den nest største befolkningstilveksten i landet, næringslivet er i vekst, og drammenserne har fått en ny stolthet. Men hva er suksessfaktorene? Finn Egil Holm, kommunaldirektør i Drammen kommune, og en av drivkreftene i Omdømmeprosjekt Drammen, har følgende råd:

Ikke tenk på omdømme som et kommunalt prosjekt

– Det mange har bommet på, men som vi har presisert fra første dag, er at dette ikke er et kommunalt prosjekt, men et byprosjekt. Vi har fått til samhandling mellom kommune og næringsliv, noe som har bidratt til at markedsføring av Drammen foregår på bred front også hos aktører i næringslivet. Dette har vært helt avgjørende. Hadde det blitt oppfattet som et rent kommunalt prosjekt, ville det ikke hatt samme tyngde. I 2008 har vi hele 52 finansielle bidragsytere i dette arbeidet.

Ikke selg mer enn du har

– En annen avgjørende faktor for at vi er i ferd med å lykkes, er at vi foretok en omfattende analyse før vi satte i gang. Driver du med offentlig merkevarebygging, som jo omdømmearbeid handler om, er det viktig at strategien er solid forankret i byen. Folk skal kunne kjenne seg igjen i det bildet vi gir. På nittitallet prøvde jo noen å lansere Drammen som «Norges Venezia». Det var skivebom. Man skal ikke selge mer enn man har.

Tenk langsiktig, også når det gjelder budsjetter

– Når det gjelder finansiering har vi tenkt på markedsføring av Drammen på samme måte som et varemerke eller et produkt. Omdømmearbeid er et målrettet og metodisk arbeid som tar tid. Næringslivet tenker strategisk, og for å kunne være en troverdig partner må også kommunen vise at den tenker langsiktig. Ved oppstart ble derfor prosjektet sikret kommunal delaktighet for flere år, slik at det har foreløpig finansiell dekning ut 2009. Dermed fremstår også kommunen som en strategisk, finansiell og troverdig partner overfor byens næringsliv i dette arbeidet.

Noen av Drammens omdømmeaktiviteter

  • Riksannonser der målet var å knekke noen myter om Drammen.
  • Egne visningsdager for nysgjerrige.
  • Bylogokonkurranse
  • TV-kampanje på TV2, supplert med annonser i VG papir og på VG Nett.
  • Innstikk i VG med bilder av Drammen foreviget av byens fotografer
  • DVD som sendt ut til potensielle innflyttere og bedrifter med tilholdssted i Oslo.
  • Alle riksannonser har også vært kjørt lokalt.

Les om arbeidet for å vitalisere Drammen

Kontaktinformasjon: Finn Egil Holm