Areal- og transportsamarbeid på Øvre Romerike

Ullensaker kommune søker sammen med kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes, om midler til prosjektet Areal- og transportsamarbeid på Øvre Romerike.

Øvre Romerike har høy og vedvarende vekst i innbyggere, sysselsetting og næringsetableringer.
Veksten i og rundt Gardermobyen er spesielt høy, og det er behov for å videreutvikle samarbeidet
mellom kommunene i regionen.

For å skape samarbeid og forståelse av og hvilke effekter som kan oppnås av et slikt samarbeid, har kommunene behov for mer kunnskap. Regionen har pågående prosesser og erfaringer fra samspill på areal, transport og miljø, som ønskes vektlagt i dette prosjektet.

Samfunssanalyse

Fakta

Søkerkommune: Ullensaker
Samarbeidskommuner: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes
Folketall i regionen: 94.158 (1/1-2013)
Areal i regionen: 2.055 km²