Samarbeid i Småkommuneprogrammet

Lurøy Kommune, Rana Kommune, Nordland Fylkeskommune og Distriktssenteret har skrevet under en spennede avtale om mål, milepæler og samarbeid i Småkommuneprogrammet.

Onøy viste seg fra sin beste side da Lurøy Kommune, Rana Kommune, Nordland fylkeskommune og Distriktssenteret møttes for å drøfte utviklingen i Småkommuneprogrammet. Målet med møtet var å utvikle og undertegne en god avtale som regulerer både formalia og innhold i samarbeidet mellom Lurøy Kommune som deltaker i Småkommuneprogrammet, Rana Kommune som mentorkommune, Nordland Fylkeskommune som bevilgende myndighet og Distriktssenteret som faglig rådgiver og ansvarlig for rapportering.

Fra Lurøy kommune (Foto: Halvor Hilmersen)

Utviklingskapasitet

Avtalen skal fornyes årlig, men i målformuleringene ble det valgt å bryte ned det overordna målet om styrket utviklingskapasitet i fem bestanddeler.

  • Utvilklingsledelse – Sikre at Lurøy etter prosjektperioden har kompetanse i planlegging og oppdaterte planverk, samt etablerte nettverk med Rana kommune om plan og utviklingsoppgaver.
  • Utviklingskompetanse – Lurøy skal ha bred kompetanse på plan og utviklingsoppgaver og at kommunen skal være godt rustet til å møte plan og utviklingsoppgaver.
  • Utviklingskultur – Arbeide for at det skapes et godt klima og handlingsrom for utvikling i Lurøy.
  • Utviklingsøkonomi – Er todelt, for det første skal Lurøy ha en god utviklingsøkonomi på basis av egen drift, for det andre skal kommunen ha god kompetanse på å skaffe midler til utviklingsprosjekter.
  • Tid – Kommunen skal prioritere tid til utviklingsarbeid og samarbeid i kommunen.

Her kan du se hele avtalen.

Milepæler

Lurøy kommune har påbegynt samfunnsdelen av kommuneplanen, og et av målene i 2013/2014 er å få den vedtatt. Videre skal plan og utviklingsrådgiver hospitere hos Rana Kommune, samt få kompetanseheving i løpet av det første to årene. Arbeidet med folkehelseplanen skal samordnes i de to kommunene.

Rana kommune som mentorkommune skal også tilbys kompetansehevingstiltak innen prosessledelse. Kommunen skal også være med på en statusvurdering i regi av Distriktssenteret. Dette verktøyet skal både bidra en klargjøring av utfordringer og muligheter innen utviklingskapasiteten i Lurøy og et «nullpunkt» for programmet. Det er planlagt at den samme type statusvurdering skal gjentas mot slutten av programmet.

Framdrift

På basis av denne avtalen utbetaler Nordland Fylkeskommune 425 000 kr årlig til Lurøy kommune som skal inngå som delbetaling til en plan- og utviklingsrådgiverstilling. Avtalen skal fornyes hvert år og det skal settes nye milepæler og delmål årlig.

Flott

– Avtalen er en flott eksempel på konkretisering av hva Småkommuneprogrammet kan bidra til både med tanke på konkrete arbeidsmål og faglig innhold, sier programansvarlig i Distrikssenteret, Torbjørn Wekre.

Her kan du lese mer om Småkommuneprogrammet.