Rømskog kommune – Østfold

Med 672 innbyggere er Rømskog er en av Norges minste kommuner i folketall. Ordfører Kari Pettersen ønsker seg flere til bygda i sitt hjerte.

Står på for Rømskog. Ordfører Kari Pettersen (tv) og rådmann Anne Kirsti Johnsen

Står på for Rømskog. Ordfører Kari Pettersen (tv) og rådmann Anne Kirsti Johnsen

– Det er klart vi ønsker oss flere innbyggere, men vi lever godt i Rømskog og har store verdier stor aktivitet i kommunen, så vi klarer jo oss bra. Kari Pettersen sikter til et svært aktivt lag- og foreningsliv i kommunen. Rømskog er også på Østfoldtoppen når det gjelder positive folkehelsetall, lav arbeidsledighet og på kompetanse innen pleie og omsorg og skole/barnehage.
– Vi har gode tjenester og dyktige ansatte, men vi har nok litt liten kapasitet for planlegging og strategi. De daglige oppgavene tar mye tid, og lederne må prioritere strengt, sier Pettersen

Interkommunalt samarbeider

Rømskog har inngått samarbeid på en rekke områder med nabokommunen Marker og samarbeidskommunen Aremark, blant annet en felles planleggerstilling og samarbeid om næringskonsulent.

Etableringen av et stort Spa-hotell var et løft for kommunen, og viser at kommunen kan bistå en større etablering.
– Selv om vi er en kommune som kan være utsatt i en kommunesammenslåingsprosess, så må vi jobbe for at Rømskog består som lokalsamfunn uansett, det er vi verdt, avslutter Pettersen

Viktige lokalsamfunnsverdier

– Rømskog er bra på en rekke viktig områder som er viktig for innbyggerne, god helse, godt sosialt miljø, arbeidsledigheten er lav, Rømskogingene har bedre økonomi enn gjennomsnittet i Østfold og det er et yrende lag og foreningsliv, sier seniorrådgiver Halvor Hilmersen i Distriktssenteret

– Rømskog må sette seg noen mål de jobber hardt for å oppnå, vi tror at et utviklingsteam vil kunne bidra til å løfte samfunnsutviklingen fra ideer og skisser til praktisk gjennomføring, avlsutter Hilmersen.