Rendalen kommune – Hedmark

Rendalen kommune er en veldrevet kommune som prioriterer arbeidet med samfunnsutvikling høyt. Den største utfordringen er å få en god og åpen utviklingskultur.

Foto: Karin Wiik, Rendalen kommune

Foto: Karin Wiik, Rendalen kommune

Sentrale aktører i Rendalssamfunnet peker på utviklingskulturen som den største utfordringen i arbeidet med en positiv samfunnsutvikling.

Utfordringene

– Det er for mye taus anerkjennelse blant folket her, sier en i kommuneadministrasjonen. – Mennesker med pågangsmot og nye ideer trenger å få anerkjennelse. Da er kanskje et klapp på skuldra eller en positiv kommentar på butikktrappa det som teller.
Innbyggertallet har blitt betydelig redusert de siste 15-20 årene. Rendalssamfunnet fikk enda en utfordrende situasjon med Nortura’s vedtak i november 2013: Nedleggelse av de 40 arbeidsplassene ved slakteriet i kommunen.  Det jobbes aktivt fra både kommune og andre for å skape ny virksomhet i anlegget.
– Jeg er optimist på Rendalens vegne og er helt sikker på at vi skal klare å få til aktivitet i lokalene, sier ordfører Norvald Illevold.

Løsningene

En sunn kommuneøkonomi og god kompetanse i kommuneadministrasjonen har skaffet kommunen handlingsrom for å arbeide godt og systematisk med samfunnsutvikling. Kommuneledelsen er bevisst på å tenke helhet. Etableringen av en strategisk utviklingsgruppe blant ledere i kommunen bidrar positiv til å samle trådene og å målrette innsatsen. På denne måten skapes et sterkt team og kapasiteten til å drive et godt samfunnsutviklingsarbeid styrkes.

Distriktssenteret mener

– Det blir helt avgjørende å dra med seg den positive stemningen som preget folkemøtet i januar 2014. Nesten 200 rendøler, rundt 10 prosent av befolkningen, møtte for å diskutere sin egen framtid i Rendalen, sier Torbjørn Wekre, rådgiver ved Distriktssenteret.

– Det nytter ikke å lene seg tilbake og vente å se hva en ansatt samfunnsutvikler i kommunen klarer å få til. Her må alle kjenne et ansvar for å delta, enten de har sin arbeidsplass i kommuneadministrasjonen, er politikere, driver en næringsvirksomhet eller deltar i det rike kultur- og idrettsmiljøet i kommunen, understreker Wekre.

Les statusvurdering fra Rendalen