Karasjok kommune – Finnmark

Karasjok kommune har absolutt forutsetningene for å lykkes med utviklingen, bare man jobber målrettet og riktig. I kommunen ligger mye god, ubrukt kraft i frivilligheten og da er det viktig med en felles møteplass

Karasjok samesenter er et viktig senter for det samiske samfunnet. Foto: John Kåre Olsen.

Karasjok samesenter er et viktig senter for det samiske samfunnet. Foto: John Kåre Olsen.

I dag er kommunen inne i en utfordrende situasjon i forhold til privat næringsutvikling hvor de opplever nedlegging av bedrifter og noe fraflytting selv om folketallet fra SSB viser at det har vært stabilt over lengre tid.

Utfordringene

Karasjok er landets nest største kommune i utstrekning og med deler av Norges største sammenhengende villmarksområde innenfor kommunegrensene. Å kunne bruke naturen og høste av naturens råvarer er en del av bolysten i kommunen.

På grunn av veldig store avstander er det lite inn- og utpendling i kommunen. I Karasjok er det flere store statlige aktører og viktige samiske institusjoner som blant annet; Sametinget, NRK Sápmi og Samiske Nasjonalt Kompetansesenter som besitter høy faglig og ulik kompetanse. Dette kan i større grad utnyttes i form av bedre samhandling og samarbeid på tvers av institusjonene.

Løsningene

– Ikke alt utviklingsarbeid handler om penger. Vi har stor styrke i frivillige lag og foreninger, og får gode tilbakemeldinger fra deltakere på store arrangementer. Vi har høy kompetanse i kommunen med stort potensiale for bedre samhandling for å benytte oss enda bedre av hverandre, sier ordfører Anne Toril Eriksen Balto. Hun ser stort behov for møteplasser der kompetansen i de ulike miljøene kan knyttes sammen.

– Det er helt vanvittig hva vi har av ildsjeler, men vi mangler nettverket som kan knytte dem sammen, sier Tonje Tunold, leder i Karasjok Næringsforening.

Distriktssenteret mener

– Det vil være gjensidig nytte å koble deltakelsen i småkommuneprogrammet og det pågående bolystprogrammet i kommunen, i tillegg til et dypdykk i omdømmearbeid, sier John Kåre Olsen, rådgiver ved Distriktssenteret.

– Det er stor vilje til å skape en arena i kommunen der aktører fra det kommunale systemet og samfunnet utenfor rådhuset kan møtes for å styrke både utviklingskompetanse og – kapasitet i kommunen. Det lover godt for Karasjok, avsluttar Olsen.

Les statusvurderingen fra Karasjok