Hvorfor vokser noen steder?

Hva er egentlig et attraktivt sted? spør forsker Knut Vareide fra Telemarksforsking i denne filmen. Et sted har tre måter å være attraktivt på, fortsetter han. Stedet kan være attraktivt for bedrifter, for folk som kommer på besøk, eller som bosted.

I filmen ser Vareide nærmere på hva det er som gjør at noen steder vokser. Han forklarer hvordan vi analytisk kan arbeide for å forst hvilke drivkrefter som påvirker stedlig attraktivitet, og dermed også hvordan steder kan arbeide for å forbedre sin egen attraktivitet vis a vis bedrifter, besøkende og bosettere.

Filmen er produsert av Fenomen TV Film og Scene for Telemarksforsking.