Engerdal kommune – Hedmark

– Det er vanskelig å skille seg ut fra andre kommuner, men mellom annet samarbeid med destinasjonsselskap skal styrke oss.

Gutulia Nasjonalpark ble opprettet i 1968 for mellom annet å bevare urørt, skog-, myr- og fjellområde. (Foto: Jan Nordvålen. Naturfoto Destinasjon Femund Engerdal.)

Gutulia Nasjonalpark ble opprettet i 1968 for mellom annet å bevare urørt, skog-, myr- og fjellområde. (Foto: Jan Nordvålen. Naturfoto Destinasjon Femund Engerdal.)
Foto: Jan Nordvalen

– Det å være småkommune er i seg selv utfordrende, mener næringsutvikler Katrine Kleiven. – Vi har fødselsunderskudd, aldrende befolkning og vi har mye av de samme kvalitetene som andre småkommuner. Det er vanskelig å skille seg ut.

Offentlig og privat utviklingsprosjekt

– Det jobbes overordnet med kommuneplanen, der veien videre blir lagt. Det er et ønske om å lage en tiltaksplan til strategisk næringsplan. Vi har utviklingsprosjekter i kommunen av offentlig og privat karakter som styrker kommunens attraktivitet i forhold til egne innbyggere, men også for tilreisende, sier Kleiven.

Katrine Kleiven er selv et konkret eksempel på satsingen; en nyopprettet stilling for å styrke utviklingsressursen i administrasjonen – med tittel som næringsutvikler.

Samarbeid for å styrke Engerdal

– Vi har et formalisert samarbeid med Destinasjon Femund Engerdal, som jobber for å styrke Engerdals konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke destinasjonens attraktivitet. – I tillegg arbeides det med å få enda mer åpen og direkte kontakt med næringslivet i kommunen gjennom bedriftsbesøk og næringsmøter, og videre ved å utvikle nettverket med Innovasjon Norge og Fylkeskommune, avslutter Kleiven.

Distriktssenteret mener

– Engerdal er en nasjonalparkkommune, og har gode muligheter for å bruke dette i en utviklingssammenheng, sier rådgiver ved Distriktssenteret, Bjørn Richard Jenssen.
– Nasjonalparken bør bidra til å styrke Engerdals egenart, og det er fornuftig at kommunen bruker Småkommuneprogrammet som et redskap for å sluttføre arbeidet med ny samfunnsdel av kommuneplanen, avslutter Jenssen.