Berg kommune – Troms

Berg kommune ligger på yttersida av Senja, og er en av de minste kommunene i Troms fylke. Berg er rangert som nummer to på NHO´s ranking i nærings-NM. Det er en framgang på 139 plasser fra året før.

Foto: Skråfoto - Troms kommune

Foto: Skråfoto – Troms kommune

Berg har hatt en gjennomsnittlig tilbakegang i folketallet på nesten to prosent hvert år de siste ti årene, men den siste tida har befolkningsutviklingen snudd.

Utfordringene

– Men vi har nok av utfordringer å ta fatt på, sier plan- og byggesaksbehandler i kommunen, Bjørn Abelsen. – Kommunen har boligmangel til tross for et stort antall tomme hus. De siste ti årene er det bare bygget to nye boliger i Berg. Derfor må vi få fram sentrumsutviklinga (Skaland og Senjahopen) og få utarbeidet reguleringsplaner slik at vi får fulgt opp utfordringene.

Løsningene

– Vi har laget en modell for en helhetlig stedsutvikling der Skaland har vært brukt som case, sier Abelsen. – Vi er på leit etter nye og bedre metoder for å involvere innbyggerne i kommunale prosesser, både for kommuneplanarbeidet generelt samt for det enkelte lokalsamfunn.

Berg og Tranøy samarbeider i Småkommuneprogrammet. Målet er å styrke kommunens kompetanse og kapasitet på utviklingsarbeid. I løpet av våren 2014 skal kommunen utarbeide en plan frem til 2018. Den skal blant annet inneholde stedsanlyse, stedsutviklingsanalyse (prosess for avdekking av muligheter og utfordringer) og tiltaksplan for stedsutvikling for fire av tettstedene i kommunene, to i hver kommune.

– At kommunene samarbeider om kompetanseutvikling er ikke noe nytt. I Midt-Troms-regionen finnes over 80 interkommunale samarbeidsprosjekter (bi – eller multilateralt), flere av disse er innrettet mot kompetanseutvikling, avslutter Abelsen.

Distriktssenteret mener

– De bruker kunnskap de har fått gjennom prosesslederkurs i LUK-regi og kobler dette inn i Småkommuneprogrammet og i arbeidet med kommunens arealplaner. Det er et veldig godt eksempel på hvordan man kan koble ressurser fra flere program og få mye ut av dette, sier Aina Sofie Brox – rådgiver ved Distriktssenteret.
– Vi kan være en sparringspartner når det gjelder arbeid med medvirkning, omdømmearbeid og stedsutviklingsprosjektet.

Les statusvurderingen for Berg