Audnedal kommune – Vest-Agder

De ble kåret til den beste kommunen i Kommunebarometeret i 2011. Målet er å bli 2020 innbyggere i 2020.

Innlandskommunen Audnedal er en av få kommuner i Småkommuneprogrammet som har befolkningsvekst. (Foto: Audnedal kommune)

Innlandskommunen Audnedal er en av få kommuner i Småkommuneprogrammet som har befolkningsvekst. (Foto: Audnedal kommune)

Med ambisjonar om å være den beste kommunen i verda, har de lagt lista høyt. Audnedal er en av få kommuner i småkommuneprogrammet som kan vise til befolkningsvekst. Kommunen har en netto innbyggertilvekst. – Vi har en stor andel av befolkningen i ung alder, noe som gir gode framtidsutsikter. Kommunen har mange arbeidsinnvandrere fra Europa; i tillegg er det innbyggere som kommer fra India og Fillipinene. Kommunen ønsket høsten 2013 seks flyktninger fra Kina og Syria velkomne som nye innbyggere.

Utfordringene

– En av de store utfordringene vi har er å bedre infrastrukturen med utbygging av jernbanestasjon, flere stopp og bedre veistandarden generelt, sier kommunalleder Kristine Valborgland. – Vi trenger flere næringsetableringer, rekruttering av riktig kompetanse og legge til rette for befolkningsvekst. Vi har også en stor utfordring i det å øke forståelsen for småkommuners behov hos sentrale beslutningstakere i stat og fylkeskommune.

Løsningene

– Kommuneplanen er konkret i forhold til flere av disse områdene, og blir fulgt opp gjennom sektor- og fagplaner, reguleringsplan, handlings- og virksomhetsplan. Alle planene er konkrete på mål og tiltak og rapportering på måloppnåelse, forteller hun. – Når det gjelder rekruttering satser vi på å gi økonomisk støtte til videre- og etterutdanning. Vi har diverse markedsføringstiltak, og vi har kontakt med utflyttede audnedøler. Vi prioriterer å være aktive i møter med statlige og fylkeskommunale organer. Det er viktige arenaer.

Distriktssenteret mener

– Audnedal ligger sånn til at de potensielt kan nå flere arbeidsmarkeder; som Flekkefjord, Mandal og Kristiansand. En bedring av kjøretiden vil kunne gi Audnedal et stort løft. Tett samarbeid om plan- og utviklingsoppgaver med Åseral og Hægebostad styrker kvaliteten og gjør utviklingsperspektivet meir langsiktig, sier rådgiver ved Distriktssenteret, Roar Werner Vangsnes.

Les statusvurdering fra Audnedal.