Aremark kommune – Østfold

Grensekommunene Rømskog, Marker og Aremark sliter med utfordringer som ikke er typiske for resten av regionen.

Slusene åpnes og inviterer tilreisende inn i et spennende landskap. Foto: Aremark kommune

Slusene åpnes og inviterer tilreisende inn i et spennende landskap. Foto: Aremark kommune

Kommunene forvalter store områder med et høyt utviklingspress, men opplever svak befolkningsutvikling.

Utfordringene

Kommunene har fått et løft i kunnskap og inspirasjon gjennom blant annet interreg-prosjektet Trans in Form, men de mangler kapasitet og en gjennomgående kompetanse til fullt ut å utnytte de mulighetene de har. De står også overfor flere store utviklingsoppgaver der verneinteressene er store.

– Vi har mange utfordringer det skal bli moro å jobbe med politisk, sier ordfører Geir Aarbu og ramser opp: Sentrumsplan, hovedplan for vann og avløp, reguleringsplan for Strømsfoss, næringsutvikling og rovviltsituasjonen. Kommuneøkonomien er en stadig utfordring.

Løsningene

Samarbeidet er formalisert gjennom Grenserådet og på andre arenaer, blant annet har kommunene utarbeidet en felles planstrategi.
Aremark ligger ikke langt unna brukbart store arbeidsmarkeder; alt fra halv til en time for å nå byer som Halden, Sarpsborg og Fredrikstad.

Distriktssenteret mener

– Aremark har en relativt stor inn- og utpendling. Den har økt med 20 prosent de siste 20 årene. Det er positivt, og betyr at befolkninga får ta del i større arbeidsmarkeder og at Aremark blir et mer attraktivt bosted. Kommunen leverer også veldig bra innen tjenesteområdet. Utfordringen er å være mer enn en bokommune. En kraftig debatt om vindkraftutbygging splittet kommunen, og det må jobbes med å komme videre som lokalsamfunn og som kommune. En ny prosess med stor grad av medvirkning og involvering vil være bra for lokalsamfunnet, sier Halvor Hilmersen, rådgiver ved Distriktssenteret.