Sluttseminar: Attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling

Hva skal til for å få til attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling i små byer og tettsteder?

Hva er en tettstedspakke? Hvordan kan den utvikles? Hva skal til for å få til attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling i små byer og tettsteder?

Forskere, representanter fra kommunene og fylkeskommunene og andre deltakere i prosjektet vil dele erfaringer fra prosjektet og presentere hvordan en pakke kan se ut for å oppnå en attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling.

Konferansen blir digital. Den er åpen for alle og det er gratis å delta. Opptak av seminaret blir tilgjengeliggjort i etterkant.

Les mer om prosjektet Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling. Se også Transportøkonomisk institutt sine nettsider.

Program

09:00 – 09:15 Velkommen til avslutningsseminar

Hilde Pedersen fra Midt-Telemark kommune (prosjekteier for tettestedspakkeprosjekt) ønsker velkommen til avslutningskonferanse for tettstedspakkeprosjektet og Marianne Knapskog, TØI, forteller om dagens program

09:15 – 10:40 Attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling

 

09:30 – 09:45 Hvorfor bruke pakketankegangen i tettsteder v/ Marianne Knapskog, TØI
09:45 – 10:00 Tettstedspakker som testarena v/ Maja Karoline Rynning, TØI
09:45 – 10:00 Samskaping – hvem bør være med på å lage en pakke? v/ Gro Sandkjær Hansen, Oslo met
09:45 – 10:00 Strategier for tettsteder og småbyer v/ Erik Sveistrup, Kommunal og moderniseringsdepartementet
10:15 – 10:30 Strategier for tettsteder og småbyer v/ Erik Sveistrup, Kommunal og moderniseringsdepartementet
10:30 – 10:40 PAUSE 

10:40 – 12:00 Innhold i tettstedspakkene for Bø, Geilo, Stryn og Sortland

10:40 – 11:40 Gjennomgang av pakkene tematisk med eksempler fra tettstedene v/ Marianne Knapskog
11:00 – 11:40 Kommentarer fra Sortland, Stryn, Hol og Midt-Telemark
11:40 – 12:00 Samtale med fylkeskommunene der tettstedene ligger – hva er nyttig fra en fylkeskommunes ståsted
12:00 – 12:30 LUNSJPAUSE (30 min)

12:30 – 13:15 Erfaringer fra bygdepakke Midt-Telemark

12:30 – 12:45 Historien om hvorfor og hvordan Midt-Telemark valgte å lage en bygdepakke v/ ordfører Siri Blichfeldt Dyrland.
12:45 – 13:00 Fylkeskommunens tilsvar til bygdepakke v/ Vestfold og Telemark fylkeskommune

13:15  – 14:00 Hvordan lage en tettstedspakke

13:00 – 13:15 Verktøy for å lage en pakke v/ Hildegunn Nordtug
13:15 – 13:45 Spørsmålsrunde (30 min). Spørsmål fra chat og fra innleggene som har vært i løpet av dagen
13:45 – 14:00 Oppsummering og veien videre v/Marianne Knapskog