Fremtidens lokaldemokrati

12. og 13. juni er det klart for «Fremtidens lokaldemokrati – tillit og samspill i levende lokaldemokrati». Konferansen er i regi av prosjektet «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing».

Dette var første samlingen i prosjektet Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. Deltakerne fikk påfyll av kunnskap og praktiske erfaringer fra kommuner fra inn og utland som de kan ta med i arbeidet med å videreutvikle lokaldemokratiet sin kommune. Presentasjoner konferansen finner du i programmet under.

Se også presentasjoner fra fem parallelle dypdykk, der kommuner delete sine erfaringer med ulik politisk organisering og arbeidsmåter.

Program
Dag 1 - 12. juni
10:00Registrering
11:00Velkommen - statssekretær Grete Ellingsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
11:15Et mer robust demokrati? Lokaldemokratiet og kommunereformen – Jacob Aars, Universitetet i Bergen
12:00Pause med frukt, kaffe og te
12:15Lokaldemokratiutvikling i en sammenslåingsprosess Niels Clemmensen, Vejle kommune i Danmark
12:35Tilstandsanalyse av lokaldemokratiet i sammenslåingskommuner i 2017 – Marte Winsvold, Institutt for samfunnsforskning
13:00Lunsj
14:00Variasjoner over utvalgsstyrer i Danmark - Ulrik Kjær, Syddansk Universitet.
14:40Kort introduksjon av dypdykkene
14:45Pause med frukt, kaffe og te. Forflytning til grupperom
15:00Parallelle dypdykk om lokaldemokratiutvikling. Her finner du lysark fra dypdykkene
1 – Nærdemokrati gjennom kommunedelsutvalg eller lokalutvalg – ledes av Asbjørn Røiseland

2 – Budsjettprosess og økonomiplanlegging ved bruk av digitale verktøy – ledes av Synnøve Jenssen

3 – Politiske utvalg og komiteer til aktiv politikkutforming – ledes av Marte Winsvold

4 – Brukerdemokrati på velferdsområder – ledes av Jacob Aars

5 – Innbyggernes deltagelse og medvirkning i utviklingsarbeid – ledes av Jan Erling Klausen
16:00Liten matbit settes fram – pauser tas etter behov
17:00Pause med forflytning til plenumssal
17:15Hvordan ta med kunnskap og erfaringer hjem til egen kommune?
Arbeid i egne grupper
18:00Programslutt
20:00Middag
Dag 2 - 13. juni
09:00Kommunene som arena for demokratisk tillitsbygging – Jan Erling Klausen, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
09:20Planlegging som verktøy for et sterkere lokaldemokratiVigleik Stusdal, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Inger Christensen, næringssjef i Holmestrand kommune
10:30Pause med frukt, kaffe og te
10:45Lokaldemokrati, sosiale medier og kommunesammenslåinger – Eiri Elvestad, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge
11:15Kommunesammenslåing: Lokalavisas rolle - Steinar Ulrichsen, redaktør Sandefjord blad
11:30Lunsj
12:30Citizen Participation and Digital Tools for Democracy – Róbert Bjarnason, Citizen Foundation, Island
13:15Better Reykjavik - Digital Tools for Citizens Participation – Unnur Margrét Arnardóttir, Reykjavik kommune
13:45Pause med frukt, kaffe og te
13:55Veien videre i lokaldemokratiprosjektet – Anne-Karin Ødegård, prosjektleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
14:20Folkestyre og fellesskap - Lokaldemokratibygging i historisk lys – Yngve Flo, Uni Research Rokkansenteret
15:00Programslutt
15:15 – 16:00Samling for alle prosjektlederne med gjennomgang av veien videre i prosjektet
Se alle innlederne

Bilde: UiO

Jan Erling Klausen

Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Klausen forsker blant annet på lokalpolitisk deltagelse og forholdet mellom staten og kommunene. Klausen er medforfatter av boken «Kommunereform i perspektiv» og deltar i prosessevalueringen av kommunereformen.

 

 

Portrett av Jakob Aars

Foto: UiB

Jakob Aars

Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Aars har forsket på lokalpolitikk og lokaldemokrati siden begynnelsen av 1990-tallet. Blant annet har han publisert flere arbeider om demokratipolitikk i kommunene, altså ulike verktøy som kommunene bruker for å styrke lokaldemokratiet.

For tiden er han involvert i følgeforskningsprosjektet på kommunereformen, og han er blant redaktørene av en nylig publisert bok om tjenestedemokratiet.

Unnur Margrét Aranardóttir (IS)

Prosjektleder, Reykjavik kommune

After working in the cultural and scientific department of the French Embassy in Reykjavik for a couple of years, Unnur Margrét Arnardóttir started working for the City of Reykjavik in 2012, where she currently is manager of public health and democratic development, including the citizen participation projects Better Reykjavik and My District.

 

Protrett av Grete Ellingsen

Foto: Torbjørn Tandberg

Grete Ellingsen

Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Medlem av Høyres kvinneforum. Ordfører i Sortland kommune i perioden 2011 – 2015. Har hatt en rekke styreverv i Vesterålen.

 

 

Portrett av Agnar Kaarbø

Foto: Privat

Agnar Kaarbø – konferansier

Rådgiver

Agnar Kaarbø arbeider som rådgiver, og er kjent fra Språkspalta i Kommunal Rapport.

Han er tidligere kommunikasjonsrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommunikasjonsdirektør i UDI, journalist og redaktør.

 

Portrett av Niels Clemmensen

Foto: Vejle kommune

Niels Clemmensen (DK)

Leder for utvalget for lokalsamfunn og nærdemokrati, Vejle kommune

Vejle kommune har et eget politisk utvalg som arbeider med utvikling, planlegging og koordinering av kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og distrikt. Niels Clemmensen er leder av utvalget som består av syv politikere. Han er bonde av yrke.

 

 

Portrett av Marte Winsvold

Foto: IFSF

Marte Winsvold

Forsker, Institutt for samfunsforskning

Marte Winsvold er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har tidligere vært forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning. Winsvold forsker blant annet på stemmerett for 16-åringer, lokalpolitisk lederskap og politisk deltakelse mellom valg.

 

 

Protrett av Vigleik Stusdal

Foto: privat.

Vigleik Stusdal

Seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vigleik Stusdal skal innlede om planprosessen som verktøy for å styrke lokaldemokratiet. Har erfaring som kommuneplanlegger, og i KMD har han blant annet arbeidet med Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter.

 

 

Portrett av Inger Christensen

Foto: privat

Inger Christensen

Næringssjef, Holmestrand kommune

Inger Christensen har vært felles kommuneplanlegger for Holmestrand, Hof og Re. Hun er i dag sentral i sammenslåingen av kommunene Holmestrand, Hof og Sande, i tillegg til å være næringssjef i Holmestrand kommune.

 

 

Ulrik Kjær (DK)

Professor, Syddansk Universitet

Ulrik Kjær forsker på kommunevalg og lokaldemokrati. Han er medredaktør av boken ”Kommunestørrelse og lokalt demokrati” og har nylig vært medforfatter av rapporten”Variationer i udvalgsstyret” om politisk organisering og arbeidsformer i kommunene. Kjær har i tillegg en halv stilling i Kommunernes Landsforening, hvor han jobber med politisk organisering og politikerroller.

 

Portrett av Eiri Elvestad

Foto: HSN

Eiri Elvestad

Førsteamanuensis i sosiologi, Høgskolen i Sørøst-Norge

Eiri Elvestad har skrevet flere bøker og artikler om medienes rolle i demokratiet. I sin forskning har hun vært opptatt av hvordan endrede medieomgivelser påvirker nyhetsmediebruken i et internasjonalt perspektiv, og også hvilke konsekvenser dette kan ha for norske lokaldemokratier.

 

 

Robert Bjarnason (IS)

President, Citizens Foundation – Island

The Citizens Foundation was founded in 2008, as a result of the start of the current political trust crisis, to give citizens more direct influence and to help rebuild trust between citizens and governments. Before co-founding the Citizens Foundation he worked in the online gaming industry where his team received many industry awards including two BAFTA awards for games.

 

Portrett av Anne-Karin Ødegård

Foto: privat

Anne-Karin Ødegård

Seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ødegård er prosjektleder for prosjektet «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing». Hun har ansvar for lokaldemokratifeltet i departementet, og internasjonalt arbeid særlig knyttet til EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont2020 og FNs arbeid på området kvinners politisk deltakelse i (lokal)demokratier.

 

Yngve Flo

Historiker og forsker, Uni Research Rokkansenteret

Yngve Flo er historike og forsker I ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen. Han har skrevet flere arbeider om norsk kommunal- og forvaltningshistorie, bl.a i forbindelse med Makt- og demokratiutredningen. Han leder i dag et stort følgeforskningsprosjekt om kommunereformen.

Se liste over påmeldte
NavnTittelKommunekonstellasjon
Eli Førde AarskogKommunepolitikerSelje og Eid
Nils Magne AbelsethKommunepolitikerÅlesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog
Gunnleif AlfredsenKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Hermod AmundsenKommunepolitikerNarvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord
Alf Erik AndersenOrdførerMandal, Marnardal og Lindesnes
May-Britt AndersenKommunepolitikerDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Birgit AndreassenKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Per Kristian ArntzenOrdførerNarvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord
Janse Short AurlienKommunal lederOppegård og Ski
Berit BakkaneAnnetDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Åse Kristin Ask BakkeKommunepolitikerÅlesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog
Reidun bakkenOrdførerLyngdal og Audnedal
Øyvind Bang-OlsenRådmannFørde, Naustdal, Gaular og Jølster
Tuss BenumKommunal lederAsker, Hurum og Røyken
Per Martin BergKommunepolitikerNye Holmestrand og Sande
Grethe BergsvikKommunal lederFjell, Sund og Øygarden
Ivar BergundhaugenKommunepolitikerKristiansand, Søgne og Songdalen
Kjartan BerlandKommunepolitikerSkedsmo, Fet og Sørum
Nicoline Bjerge SchieAnnetAnnet
Lars BjerkRådmannAsker, Hurum og Røyken
Boye BjerkholtKommunepolitikerSkedsmo, Fet og Sørum
Marianne Sandahl BjorøyOrdførerFjell, Sund og Øygarden
Alfred BjørloOrdførerSelje og Eid
Kari Sofie BjørnsenKommunepolitikerAsker, Hurum og Røyken
Terje BleieKommunepolitikerUllensvang, Odda og Jondal
Vigdis BolåsProsjektlederRissa og Leksvik
Erlend Nævdal BolstadKommunepolitikerUllensvang, Odda og Jondal
Trygve BolstadKommunepolitikerUllensvang, Odda og Jondal
Olav BreivikOrdførerAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Elin BybergKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Bent Inge ByeOrdførerDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Kristine DahlProsjektlederSelje og Eid
Reidun Haugen DalsethKommunepolitikerUllensvang, Odda og Jondal
Lars Svein DrabløsKommunepolitikerSelje og Eid
Birgit DyrhaugKommunepolitikerFræna og Eide
Margareth EdvardsenKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Jostein EianeKommunepolitikerStavanger, Rennesøy og Finnøy
Eva Norén EriksenOrdførerAsker, Hurum og Røyken
Eirin FarmenProsjektlederSandefjord
John Aandrew FiringAnnetAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Audun FiskvikRådmannOppegård og Ski
ingrid FleslandRådmannSkedsmo, Fet og Sørum
Ole Jacob FlætenOrdførerSkedsmo, Fet og Sørum
Siri FristadKommunal lederSandefjord
Solfrid Lima FrorudKommunal lederAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Odd Helge GangstadOrdførerMolde, Midsund og Nesset
Hans Petter GilleshammerKommunepolitikerSelje og Eid
Jarl Harry GjedremAnnetStavanger, Rennesøy og Finnøy
Trude M. van der Zalm GjerløvAnnetAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Odd GjerpeKommunepolitikerTønsberg og Re
Bjørn Ole GleditschOrdførerSandefjord
Frits Inge GodøKommunepolitikerMolde, Midsund og Nesset
Olav GrandeRådmannNye Holmestrand og Sande
Anders Eidsvåg GravenKommunepolitikerOppegård og Ski
Sissel GrimsrudAnnetRissa og Leksvik
Kari GrindvikKommunepolitikerÅlesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog
Birgitte Gulla LøkenKommunepolitikerLarvik og Lardal
Gudrun Haabeth GrindakerRådmannSandefjord
Iren HagenAnnetSkedsmo, Fet og Sørum
Margrethe HagerupsenRådmannTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Henrik HallelandOrdførerStavanger, Rennesøy og Finnøy
Marianne Grimstad HansenOrdførerSkedsmo, Fet og Sørum
Grete Johanne HansenKommunepolitikerAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Tore Opdal HansenOrdførerDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Odd-Are HansenKommunepolitikerSkånland og Tjeldsund
Geir-Ketil HansenKommunepolitikerNarvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord
Knut Einar HanssenRådmannNarvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord
Marit Stubberud HanssenKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Modolf HareideKommunepolitikerÅlesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog
Svein HarsjøenKommunepolitikerÅlesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog
Roald Aga HaugOrdførerUllensvang, Odda og Jondal
Børge HaugetunOrdførerFjell, Sund og Øygarden
Kristina HaugstveitAnnetSkedsmo, Fet og Sørum
Dagny Sunnanå HauskenOrdførerStavanger, Rennesøy og Finnøy
Ingvild HausoKommunepolitikerUllensvang, Odda og Jondal
Bente Rydland HavaasKommunepolitikerNarvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord
Svein HelgesenAnnetStavanger, Rennesøy og Finnøy
Ingunn HenselKommunepolitikerAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Tove HenøenOrdførerFræna og Eide
Beate HetlevikKommunal lederFjell, Sund og Øygarden
Mads HildenKommunepolitikerDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Camilla Edi HilleKommunepolitikerOppegård og Ski
Hilde Hoff HåkonsenKommunepolitikerSandefjord
Alf Harald HolmboeAnnetAsker, Hurum og Røyken
Anne Synnøve Vaagsland HortenKommunal lederDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Anja HusebækAnnetLarvik og Lardal
Lajla HvaalKommunepolitikerDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Renate HægelandKommunepolitikerKristiansand, Søgne og Songdalen
Rune HøisethOrdførerLarvik og Lardal
Dag-Ivar HøisveenKommunepolitikerAurskog-Høland og Rømskog
Øystein HøyvikProsjektlederFørde, Naustdal, Gaular og Jølster
Roar JakobsenKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Jan Harald JansenKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Håvard JensenKommunepolitikerAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Eli - Ann JensenKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Jan Fredrik JenssenOrdførerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Ragnvald JoakimsenRådmannUllensvang, Odda og Jondal
Kjetil JohnsenKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Ole-Jørgen JondahlRådmannUllensvang, Odda og Jondal
Mette KalveKommunepolitikerNye Holmestrand og Sande
SiriGathun KiellandRådmannSkedsmo, Fet og Sørum
Ole KlingsheimKommunepolitikerStavanger, Rennesøy og Finnøy
Anna Maria KråkevikKommunepolitikerUllensvang, Odda og Jondal
Jan Arvid KristengårdProsjektlederLarvik og Lardal
Jan KristensenOrdførerLyngdal og Audnedal
Janne Fardal KristoffersenOrdførerMandal, Marnardal og Lindesnes
Åslaug KrogsæterRådmannSelje og Eid
Judith KvåleKommunepolitikerSelje og Eid
Elin KvanmoAnnetNarvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord
Kari-Anne LandroOrdførerFjell, Sund og Øygarden
Jon LarsgardOrdførerUllensvang, Odda og Jondal
Pernille Backer LemmingKommunepolitikerAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Kjersti LerstadAnnetRissa og Leksvik
Eva LianAnnetAnnet
Ellen LianKommunepolitikerTønsberg og Re
Ørnulf LillestølRådmannSelje og Eid
Anders LindstrømOrdførerVerran og Steinkjer
Magdalena LindtvedtKommunepolitikerLarvik og Lardal
Jonn Gunnar LislelidFra næringslivetDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Åse LøvdalKommunepolitikerKristiansand, Søgne og Songdalen
Magnus MartinKommunal lederTønsberg og Re
Bjørg Tysdal MoeKommunepolitikerStavanger, Rennesøy og Finnøy
Anne Holm MoenKommunepolitikerTønsberg og Re
Tuva MoflagOrdførerOppegård og Ski
Vegard MorkKommunepolitikerNye Holmestrand og Sande
Andreas MuriOrdførerDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Heidi MyhreKommunepolitikerTønsberg og Re
Odd MyklebustProsjektlederDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Tørres MælandKommunepolitikerUllensvang, Odda og Jondal
Guttorm NergårdKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Helene Berg NilsenOrdførerSkånland og Tjeldsund
Mona NilsenKommunepolitikerNarvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord
Unni Nilsen HusøyKommunepolitikerLyngdal og Audnedal
Stein Roar NilssenKommunepolitikerSkånland og Tjeldsund
Anne Nordby SkarstadKommunepolitikerNye Holmestrand og Sande
Olav NordheimKommunepolitikerLarvik og Lardal
Monica NordnesKommunal lederSkedsmo, Fet og Sørum
Ivar NævraProsjektlederMoss og Rygge
Heming OlaussenKommunepolitikerTønsberg og Re
Eva Randi OldervikAnnetHemne, del av Snillfjord (Vennastranda) og Halsa
Mette Måge OlsenOrdførerNye Holmestrand og Sande
Hanne OpdanKommunepolitikerOppegård og Ski
Stein Robert OsdalOrdførerSelje og Eid
Håvard W. OsflatenKommunepolitikerAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Trine OtterleiKommunepolitikerÅlesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog
Tove PauleKommunepolitikerDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Elin PaulsenOrdførerSelje og Eid
Anita Warem PettersenAnnetNarvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord
Emil RaaenRådmannBjugn og Ørland
Synnøve RambekRådmannAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Laila J. Ressem-OverreinKommunepolitikerVerran og Steinkjer
Merete Andrea RisanKommunepolitikerDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Tor Magne RisdalKommunepolitikerMandal, Marnardal og Lindesnes
Britt Rakvåg RoaldProsjektlederMolde, Midsund og Nesset
Paul RosenmeyerKommunepolitikerNarvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord
Hans Jørn RønningenKommunepolitikerMoss og Rygge
Alf RørbakkRådmannTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Even Tronstad SagebakkenKommunepolitikerMandal, Marnardal og Lindesnes
Steinar SaghaugOrdførerRissa og Leksvik
Eirik Fahret SakariassenKommunepolitikerStavanger, Rennesøy og Finnøy
Kjellaug Hoås SamlandKommunepolitikerUllensvang, Odda og Jondal
Helge SandåkerOrdførerMandal, Marnardal og Lindesnes
Gjertrud SanderødAnnetAnnet
Marit Liabø SandvikKommunepolitikerHemne, del av Snillfjord (Vennastranda) og Halsa
Elin SchancheKommunepolitikerStavanger, Rennesøy og Finnøy
Petter SchouOrdførerAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Grethe SebulonsenKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Bente SeierstadKommunepolitikerLarvik og Lardal
Kristin SekkingstadAnnetFjell, Sund og Øygarden
Torbjørn SimonsenRådmannSkånland og Tjeldsund
Hildegunn SimonsenKommunepolitikerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Geir Inge SivertsenOrdførerTranøy, Lenvik, Berg og Torsken
Anfinn SjåstadKommunepolitikerSelje og Eid
OlavK SjøholtKommunepolitikerÅlesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog
Anders SkipenesRådmannFræna og Eide
Geir Johan SkodjeAnnetÅlesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog
John Harry SkoglundOrdførerSkedsmo, Fet og Sørum
Anne-Beth SkredeKommunepolitikerOppegård og Ski
Lisbeth Gamre SkulstadKommunepolitikerSkedsmo, Fet og Sørum
Mads SolbergAnnetÅlesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog
Bjarne SommerstadKommunepolitikerSandefjord
Lise SpikkelandAnnetAnnet
Magnus SteigedalRådmannUllensvang, Odda og Jondal
Kristin StorløpaAnnetSkedsmo, Fet og Sørum
Egil StrandOrdførerFræna og Eide
Rune StrandKommunepolitikerFræna og Eide
Hans Seyffarth StusvikProsjektlederMandal, Marnardal og Lindesnes
Kristin Moe SurlienFra næringslivetDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Anne SønstebøKommunal lederNye Holmestrand og Sande
Erik Andreas SørensenKommunepolitikerLarvik og Lardal
Sten SørensenKommunepolitikerLyngdal og Audnedal
Kirsti TessemKommunepolitikerVerran og Steinkjer
Per A. ThorbjørnsenKommunepolitikerStavanger, Rennesøy og Finnøy
Elly Therese ThoresenKommunepolitikerDrammen, Nedre Eiker og Svelvik
Anne ThorsrudProsjektlederFræna og Eide
Vidar TjellandKommunepolitikerMandal, Marnardal og Lindesnes
Hanne TollerudKommunepolitikerMoss og Rygge
Michael TorpKommunepolitikerMoss og Rygge
Anders TorvikKommunepolitikerMolde, Midsund og Nesset
Inger Lise TrønningsdalKommunepolitikerMolde, Midsund og Nesset
Tom-Arne TørfossRådmannAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Norman UdlandRådmannLyngdal og Audnedal
Trond UelandKommunal lederFørde, Naustdal, Gaular og Jølster
Erik UnaasOrdførerAskim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg
Ogne UndertunOrdførerBjugn og Ørland
Hans Erik UtneProsjektlederNye Holmestrand og Sande
Anders UtneKommunepolitikerAsker, Hurum og Røyken
Johnny VikneKommunepolitikerUllensvang, Odda og Jondal
Ove VollanOrdførerRissa og Leksvik
Elin WeggesrudOrdførerNye Holmestrand og Sande
Trine Myrvold WikstrømRådmannSkedsmo, Fet og Sørum
Tove ØdeskaugKommunepolitikerNye Holmestrand og Sande
Kari Petrine Fitje ØveråsKommunepolitikerMolde, Midsund og Nesset
Tore Johan ØvstebøKommunepolitikerÅlesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog
NavnTittelKommunekonstellasjon