Fagområde: Omstilling

Hva har skjedd i omstillingskommuner 5- 10 år etter programslutt?

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Kan det spores samfunns- og næringsmessige effekter av omstillingsprogrammer i kommuner og regioner 5 til 10 år etter at disse programmene ble avsluttet?

Dette er et området som i liten grad er studert tidligere. Distriktssenteret i samarbeid med Innovasjon Norge vil i løpet av første halvdel av 2010 få gjennomført en studie som nettopp søker å gi svar på dette. 10 gjennomførte omstillingsprogrammer som alle er avsluttet for i tidsrommet år 2000 – 2003 vil være en viktig del av grunnlaget for studien.

Trøndelag Forskning og Utvikling AS i samarbeid med SINTEF, NTNU og Bygdeforskning er, etter offentlig konkurranse, tildelt oppdraget med å gjennomføre og levere studien.

Seniorrådgiver Torbjørn Wekre i Distriktssenteret er spent på hva studien vil konkludere med. Distriktssenteret er generelt opptatt av å bygge og dele kunnskap om distriktsutvikling, sier Wekre. Omstillingsmidlene og – programmene har og har hatt som målsetting å bidra til å utvikle lønnsomme arbeidsplasser og et mer robust og gjerne variert næringsliv. Selv om en slik studie representerer metodiske utfordringer, har vi håp om at studien vil gi verdifull kunnskap om de langsiktige samfunns- og næringsmessige effektene av slike samfunnsutviklingsprogrammer. Wekre påpeker at dette vil være  kunnskap og erfaringer som kan ha betydning både for fremtidig virkemiddelutvikling, og forhåpentligvis til nytte for både eksisterende og fremtidige omstillingskommuner og regioner.

Det vil bli gjennomført en workshop for aktuelle omstillingskommer, fylkeskommuner, KRD, Innovasjon Norge og Innovasjon Norge i etterkant av at studien er gjennomført. Denne planlegges gjennomført før fellesferien sommeren 2010.