Fagområde: Stedsutvikling

Første møte i Landsbynettverket

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Hva har Ringebu, Dokka, Re, Iveland og Flisa felles? Alle har mål om å være landsby med ekte landsbyliv.

Deltakerne i Landsbynettverket

Landsbyen Dokka i Nordre Land kommune var i september 2012 vertskap for den første samlingen i Landsbynettverket. På samlingen deltok det representanter fra Ringebu kommune og Nordre Land kommune i Oppland, Re kommune i Vestfold, Iveland kommune i Aust-Agder og  Åsnes kommune i Hedmark. I tillegg er Distriktssenteret kjent med at det arbeides med innhold i Landsbyen i Nes kommune, Buskerud, Randaberg kommune, Rogaland og Andøy kommune, Nordland.

Hva er en landsby?

På Wikipedia er landsby definert som «en klynge gårder hvor gårdshusene ligger tett sammen om en brønn, plass, vei eller hvor man har visse felles eiendommer og bruksting og utvikle en grad av samarbeidsfellsskap ved for eksempel våronn og innhøsting.» Slike landsbyer kjenner vi først og fremst fra Europa.

Prosjektleder for Landsbyen Dokka, Ingrid Bondlid, sier at det er et stort behov for å ha et nasjonalt nettverk for steder som ønsker å satse på landsbyutvikling.

– Målet med nettverket er å gjøre landsbykonseptet kjent og positivt oppfattet, sier Ingrid Bondlid. Vi vil profilere landsbyer som attraktive bosteder.

Dele erfaringer

De kommunene som deltar i landsbynettverket ønsker å dele erfaringer om hva som skal være innholdet i den nye norske landsbyen.

– I Ringebu er vi opptatt av å trekke frem landsbyen Ringebu sine spesialiteter, sier Britt Åse Høyesveen. Spesielt produktene fra Annis pølsemakeri er viden kjent. Vi vet at hytteeierne stopper og handler både på tur til og på tur fra hytta, sier Høyesveen. Ringebu har et sentrum med gammel trebebyggelse, og det er i disse små trehusene at vi finner spesialbutikkene.

Høuesveen trekker også frem alle møteplassene i uterommene. Gågata er en aktiv møteplass, og her er det store og små arrangementer som appellerer til folk i ulik alder, kjønn og tema. Ved siden av rådhuset er det etablert en lekeplass med sittebenker der voksne med barn møtes for å slå av en prat og ta del i leken.

Statens miljøpris 2011

Ringebu ble i 2011 som det første stedet uten bystatus tildelt statens bymiljøpris. Sentrumet i Ringebu har typiske landsbykvaliteter, og de har klart å ta vare på kvartalsstrukturen som ble lagt i en reguleringsplan allerede i 1899. Særpreget og identiteten som de ønsker å utvikle landsbyen videre på er bygningsmassen, sentrumsinndelingen, aktivitetene og spesialbutikkene.

– Ringebu har så langt sagt nei til etablering av kjøpesenter. E6 skal om noen år legges utenom Ringebu sentrum, og vi er spente på hvordan vi klarer å regulere de nye innkjøringene til sentrum og samtidig ta vare på landsbykvalitetene, sier Britt Åse Høyesveen.

Handel på Dokka

I landbyen Dokka er det flere småsentra og gatenære sentrumsbutikker. En Norstat-undersøkelse i  2012 viste at folk var veldig fornøyde med butikktilbudet på Dokka. Tilfredsheten er større enn i 2010 og langt høyere enn landsgjennomsnittet.

– Men vi gir oss ikke med det, sier prosjektleder Ingrid Bondlid. Vi skal videreutvikle landsbyen Dokka som handelssted og satse sterkere på arrangementsutvikling. Både Dokkadager, Elgfestival, Vintermarked og Landsbymarked har utviklingsmuligheter. I tillegg skal vi arbeide med vertskapsrollen, sier Bondlid.

Suksesskriteriene

I Nordre Land sin utvikling av Landsbyen Dokka, er de veldig bevisste på hva som gir dem suksess.

– Bred forankring av landsbykonseptet arbeider vi med hver dag, og det tar aldri slutt. Medvirkning og samspill, lojalitet overfor nedfelte grunnverdier og positivitet i alle ledd er viktig for oss, sier Ingrid Bondlid.

Dette samsvarer godt med Distriktssenteret sine læringsverdier. Distriktssenteret mener også at utviklingsaktørene i Nordre Land er uredde, og at de som utøver utviklingsledelse er både samfunnsentreprenører, administratorer, motivatorer og lokale støttespillere.

Distriktssenteret vil følge arbeidet i landsbynettverket fremover. Neste samling er i Ringebu i juni 2013.