Fagområde: Tilflytting

Omdømme, tilflytting og stedsutvikling i Nordre Land

Prosjekt som skal øke tilflyttingen gjennom generelle tiltak omdømme- og stedsutviklingstiltak.

Nordre Land satser bredt på å øke tilflyttingen gjennom generelle tiltak knyttet til omdømme og stedsutvikling. Mer spesifikt innrettet mot tilflytting er Hematt tæl jul; et arrangement for utflyttere som er hjemme til jul, hvor de kan treffe bedrifter som skal rekruttere, NAV og boligbyggere. Gjennomføres på dagtid 3. dag jul hvert år.

Nyhetsbrev sendes tre ganger i året til utflyttere som kommunen har e-postadresser til. Innflyttertreff arrangeres en gang i året på museumsdagen i juni hvert år. Kommunen inviterer da alle innflyttere siste året til denne tilstelningen.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen
 • Brev til potensielle utflyttere
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertsskapsordning
 • Integreringstiltak for tilflyttere

Viktigste salgsargumenter

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Gode tjenestetilbud 

Samarbeidspartnere

 • Oppland Fylkeskommune
 • Landsbyen Næringshage og Landsbylauget (handelsstandsforeningen)

Hovedmål

Øke tilflyttingen gjennom generelle tiltak knyttet til omdømme og stedsutvikling.

Målgrupper

 • Arbeidskraft generelt
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere Arbeidskraft generelt

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Omdømme, tilflytting og stedsutvikling i Nordre Land er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.