Fagområde: Tilflytting

Vestnes

Tilflyttingstiltak i Vestnes kommune.

Vestnes er med i det regionale tiltaket Jobb i Romsdal. I tillegg jobber Vestnes Næringsforum med rettledning og informasjon til innflyttere som ønsker å starte eget firma, og bistår lokale bedrifter i å rekruttere utenlansk arbeidskraft, særlig fra Island og Øst-Europa. Det er utarbeidet en brosjyre om å bo og arbeide i Vestnes, og årlig arrangeres Vestneskonferansen som har fokus på å rekruttere arbeidskraft. Arbeidet er organisert inn i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Bruk av rekrutteringsbyråerDeltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt (Vestneskonferansen)
 • Tema 2011: Utvikling av attraktive areal for fritidsbustader og rekreasjon(Vestneskonferansen)

Viktigste salgsargument

 • Sentral beliggenhet
 • Arbeidsplasser
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Næringslivet

Hovedmål

Rettledning, informasjon og rekruttering av innflyttere.

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere(Vestneskonferansen)
 • Hyttefolk(Vestneskonferansen)
 • Ingeniører

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Vestnes er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.