ValHall

Tiltrekke seg tilflyttere og oppfordre til nyskapning.

ValHall var et samarbeidsprosjekt mellom Næringshagen i Valdres og Hallingdal Næringshage 2006 – 2008. Prosjektet hadde som hovedmål å øke tilflyttingen av folk som kunne tenke seg å starte egen bedrift, men var også interessert i andre tilflyttere. Selv om de hadde fokus på næringsutvikling, la prosjektet vekt på at det er de myke faktorene som vil avgjøre om noen flytter – ”enten fordi de vil overta eiendom, ha større nærhet til familie, eller at de av andre grunner har ønsker om å flytte ut i distriktet”.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Besøk på skoler og studiesteder

Viktigste salgsargumenter

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø (Nes)
 • Bygdemiljø/sosialt miljø (Nes)
 • Vakker natur (Hemsedal)
 • Friluftsliv (Ål, Hol, Hemsedal)
 • Kulturtilbud (Ål)
 • Gode tjenestetilbud (Hol)

Samarbeidspartnerer

 • Regionrådene i Hallingdal og Valdres
 • NAV
 • Innovasjon Norge
 • Næringslivet (Sparebank 1 Hallingsdal)

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

ValHall er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.