Vågan

Fire prosjekter knyttet til stedsutvikling og tilflytting

Vågan er opptatt av stedsutvikling for å framstå som en attraktiv bokommune, arbeidet har vært integrert i eksisterende stillinger. Følgende prosjekt har arbeidet med dette:

 • Byplan Svolvær er en prosessbasert plan med mange åpne kanaler (2009 – 2012).
 • Tiltaket Framsynt-kommunen profilerer god oppvekst og tilgjengelighet som salgsargumenter (2000 – 2004).
 • Gjennom seks år utviklet prosjektet om et eget kulturhus I kommunen om åpnet i mai 2009.
 • Stedsutvikling Henningsvær legger vekt på kulturnæringssatsing, planprosess, trafikk og sosiale møteplasser (2009).

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Kulturtilbud
 • Arbeidsplasser
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Nordland Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Arbeidskraft generelt
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Generelt alle i regionen

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Vågan er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.