Fagområde: Stedsutvikling

Utviklingsarbeid med utgangspunkt i Elias Blix-jubileet i 2011

Prosjekt bygd rundt kulturbasert stadutvikling i Gildeskål kommune.

Mange av lokalutvala i kommunen har spelt inn ei heil rekke gode prosjektforslag. Kommunen vil ta eit overordna ansvar for at dei ulike lokalutvala samarbeider og utviklar ei felles satsing for bygdene i kommunen, bygd rundt kulturbasert stadutvikling.

Prosjektet fekk tildelt 500 000 i bulystmidlar i 2010.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.