Fagområde: Tilflytting

«Trans in Form»

Et interregprosjekt som har som mål å introdusere konkurransedyktige utviklingskonsepter for rurale områder, småbyer og byer.

“Trans in Form” er et interregprosjekt som har som mål å introdusere konkurransedyktige utviklingskonsepter for rurale områder, småbyer og byer. Dette innebærer å bli attraktive for arbeidssøkere, for unge familier og for investeringer. Det betyr et fokus på å styrke planlegging, nye utviklingsstrategier og felles samfunnsprosjekter.

Prosjektet har til hensikt å øke bevisstheten blant beslutningstakere og innbyggere om regionens attraktivitet og potensiale. Deltakere er fra både Norway, Sverige, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland. I tillegg har prosjektet samarbeidspartnere i Russland og Hviterussland. Nettportal er: www.tifpro.eu. (nede pr 27. april 2017. red anm)

Aktiviteter

  • Utvikle attraktivitetsbarometer
  • Lage utviklingskonsepter
  • Samarbeid for å gjøre stedet attraktivt

Samarbeidspartnere

Østfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Telemarksforskning, Notodden kommune samt kommuner i samarbeidslandene.

Hovedmål

Introdusere konkurransedyktige utviklingskonsepter for rurale områder, småbyer og byer.

Målgrupper

Lokale og regionale beslutningstakere og innbyggere.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

«Trans in Form» er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket er en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av prosjektet «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.