Fagområde: Tilflytting

Trainee Finnmark

Trainee-ordningen skal bidra til å heve kompetansenivået og konkurranse-evnen hos bedrifter i Finnmark, samt forenkle rekrutteringen av ung og høyt utdannet arbeidskraft. Man vil bidra til at flere av Finnmarks unge flytter hjem igjen etter at utdannelse utenfor fylket er fullført, samtidig som man vil gjøre fylkets næringsliv mer attraktivt for nyutdannede fra andre deler av landet.

Bakgrunnen for at man gikk i gang med arbeidet var de åpenbare utfordringer man har hatt med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til enkelte sektorer i Finnmark. Mange unge anser trainee-ordninger som en svært attraktiv inngangsport til arbeidslivet.

Viktige salgsargument er spennende stillinger.

Hovedmål

Tiltrekke seg ny og ung kompetanse i regionen.

Målgrupper

Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Trainee Finnmark er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.