Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingstiltak i Kongsvinger

Som et av sine hovedtiltak har Kongsvinger tilsatt landets eneste innbyggerrekrutterer.

Kongsvinger kommune har fra 1.juni 2009 en innbyggerrekrutterer som er landets eneste med en slik tittel. Tilflytterrekruttererens jobb er å være tilstede for de som har lyst til å flytte til Kongsvinger, og gi de som fortsatt er usikre et godt grunnlag til å ta valget. Det innebærer å være løsningsorientert, tilrettelegge og hjelpe. I tillegg skal ønsker fra tilbakeflyttere og utflyttere lobbes inn hos politikerne.

Kommunikasjon i sosiale medier

Det legges stor vekt på bruk av sosiale medier. På dagsbloggen kan du følge innflytterrekruttereren i hans møter med tilbakeflyttende og utflyttende Kongsvinger-folk. Du kan se hvordan han snakker med politikerne om ønsker og spørsmål som folk har. Han kommenterer hva som skjer i Kongsvinger, formidler spennende prosjekter i form av byutvikling og om mulighetene i kommunen. Det er også lagd film i sju episoder over perioden 1.september 2009 – 1.september 2010. Videre skjer også en deling av webkunnskap gjennom www.hvordan.kongsvinger.no. (Side stengt pr nov 2018. red anm)

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunene for å stimulerer borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer
 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner
 • Utflyttertreff i Oslo

Viktigste salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Arbeidsplasser
 • Boliger

Samarbeidspartnere

 • Grende- og bygdelag
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Tilflytting

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Pensjonister/godt voksne
 • Flyttere fra storbyområder
 • Unge voksne utflyttere 28-40 år

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingstiltak i Kongsvinger er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.