Fagområde: Tilflytting

Tiltak innrettet mot innflyttere i Smøla

Ulike tiltak for tilflytting til Smøla kommune.

Smøla har hatt tre tiltak rettet mot innflyttere:

 1. Tilflytterkoordinering med infomappe for tilflyttere, og egen tilflyttergruppe.
 2. Heimattprosjektet hvor de deltok på fylkeskommunens messe i Oslo.
 3. Tilflytterarrangement arrangeres hvert år i desember.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilbakeflyttere
 • Brosjyrer og lignende
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Arrangement for dem som er flyttet til kommunen

Viktigste salgsargument

 • Bygdemiljø/sosialt miljø
 • Friluftsliv
 • Kulturtilbud

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Sunnmøre regionråd
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tiltak innrettet mot innflyttere i Smøla er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.