Tilrettelegging av boliger i Rødøy

Prosjekt som skal stimulere til økt boligbygging og økt bosetting i Rødøy kommune.

For å stimulere til økt boligbygging og økt bosetting i kommunen har Rødøy følgende tiltak:

  • Kommunen har bygd 12 gjennomgangsboliger for folk som vil prøve å bo i kommunen.
  • Kommunen selger tomter til selvkost.
  • De som bygger bolig får 100 000 kr i tilskudd, og de som kjøper bolig får 50 000 i tilskudd.

Ordningen delegeres av rådmannen (fom 2010).

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilrettelegging av boliger i Rødøyer presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.