Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingstiltak i Verran

Ulike tilflyttingstiltak i Verran kommune

Verran har arbeidet med tilflytting gjennom tre tiltak:

 1. Integrering av utenlandsk arbeidskraft. På grunn av mange polske fremmedarbeidere, forsøkte en å få dem til å flytte til Verran med familien. Dette var et toårig prosjekt som var ferdig i 2008.
 2. Pilot i småsamfunnssatsingen til Kommunal- og regionaldepartementet 2006-2011. Gjennom dette prosjketet har man bl.a etablert ungdomsråd, Gruveteater, Nærbutikk og servicesenter på Verrastranda, Skøytebane, Mobilmast i Sela, Fiskefestival, Skrotaksjon og lokalavis
 3. Tilflytterkontor ble etablert våren 2011.  Formålet er å hjelpe tilflyttere generelt, men spesielt bosetning av flyktninger.

Periode

Integrering av utenlandsk arbeidskraft: 2006 – 2008.

Pilot i småsamfunnssatsingen til KRD 2006 – 2011.

Tilflytterkontor ble etablert våren 2011.

Aktiviteter

 • Eget nettsted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertsskapsordning
 • Integreringstiltak for tilflyttere

Viktigste salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv
 • Arbeidsplasser

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Nord-Trøndelag Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Innflyttere fra Polen

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingstiltak i Verran er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.