Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingstiltak i Osen

Osen kommune er med i flere tilflyttingsprosjekter

Osen samarbeider med flere andre kommuner i regionen om å øke tilflytting gjennom disse tiltakene:

Osen hadde også sitt eget bygdemobiliseringsprosjekt med Lys i Husan i en grend i perioden 2006 – 2010. Arbeidet har vært integrert i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Eget nettsted
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Vakker natur
 • Bygdemiljø/sosialt miljø
 • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Sør- Trøndelag Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

 • Økt tilflytting

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingstiltak i Osen er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.