Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingstiltak i Holtålen

Holtålen kommune med flere tilflyttingsprosjekter.

Holtålen har hatt både regionale og lokale tilflyttingstiltak.

For det første er Holtålen med i Fjellregionens Flytt-hit- arbeid for å rekruttere nye innbyggere og i FjellTrainee (begge har egne oppslag under Hedmark).

For det andre er kommunen med den regionale satsingen Blilyst. I perioden 2005-2009 samarbeidet kommunen med Blilyst og Placement for å få nederlandske familier til å flytte til kommunen.

For det tredje arbeider Holtålen med Lys i alle grender som er et prosjekt for å få tilbakeflytting av tidligere innbyggere, og markedsføre Holtålen som en attraktiv bostedskommune. Det konkrete målet har vært å stabilisere folketallet i Holtålen kommune fra 1. mai 2009. Arbeidet er integrert i eksisterende stillinger.

 • Prosjekt Nederland: 2005 – 2009
 • Flytt hit på første klasse: 2005 – 2006
 • Lys i alle grender: 2008 – 2012

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Bruk av rekrutteringsbyrå
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Vertskapsordning

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Sør- Trøndelag Fylkeskommune
 • Regionrådet for Fjellregionen Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Landbruks- og matdepartementet
 • BU-midlergjennom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.-Sør-Trøndelag fylkeskommune.
 • Kommunal-og regional departementet.
 • Miljødepartementet.

Hovedmål

Økt tilflytting

Målgrupper

 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Livstilsflyttere fra utlandet
 • Flyttere fra storbyområder

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingstiltak i Holtålen er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.