Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingstiltak i Gjemnes

Ulike tilflyttingstiltak i Gjemnes kommune.

Gjemnes har hatt flere tilflyttingstiltak. Kommunen har hatt aksjoner for tomtesalg over flere avgrensede perioder. I perioden 2000-2008 var det billigsalg på resttomter. I forbindelse med en lokal messe i 2011 ble en boligtomt utloddet.

Videre har det årlig vært arrangert romjulstreff i Gjemneshallen i forbindelse med en fotballturnering. Kommunen arbeider nå med å oppgradere hjemmesiden slik at den blir mer tilrettelagt for tilflyttere. Arbeidet er integrert i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Integreringstiltak for tilfyttede

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Kulturtilbud

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Tiltrekke seg tilflyttere.

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Hyttefolk

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingstiltak i Gjemnes er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.