Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingsarbeid i Lurøy

Ulike tiltak for økt tilflytting til Lurøy

Lurøy har følgende tiltak for å øke tilflyttingen

 1. Gjennom bulystmidler får tilflyttere gratis tomt ved bygging, og 50 000 i tilskudd til bygging av bolig.
 2. Julelunsj er et arrangement for ungdom som har flyttet fra Lurøy, med vekt på å skape dialog mellom næringsliv og ungdom. Arrangert annethvert år.
 3. Yrkesmessen etablerer kontakt mellom elever i ungdomsskolen og videregående skole, og bedriftene i Lurøy. Yrkesmessen arrangeres annethvert år.
 4. Stipend til utdanning. Det jobbes med å utvikle en rekrutteringsweb

Alle prosjektene pågår og er integrert i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å rekruttere folk
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Eget nettsted
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige lag og organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Lage nettportal for folk som vurderer å flytte til Lurøy.  Portalen skal ikke være kommunal, men fokusere på hva tilflyttere trenger å vite for å vurdere å flytte hit
 • Gjøre det enkelt og attraktibv å bygge bolig/etablere seg i kommunen
 • Synliggjøring av jobbmuligheter for ungdom mellom 13 – 19 fra Lurøy kommune

Viktigste salgsargument

 • Friluftsliv
 • Arbeidsplasser
 • Tomter

Samarbeidspartnere

 • Næringslivet

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingsarbeid i Lurøy er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.