Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingsarbeid i Kåfjord

Kåfjord kommune har i sitt tilfyttingsarbeid lagt vekt på potensielle tilbakeflyttere, og på stedsutvikling og kultur.

Kåfjord arbeider med tilflytting fortrinnsvis gjennom å delta på messer på utdanningsinstitusjoner og lignende. Kommunen har laget en brosjyre rettet mot potensielle unge tilbakeflyttere. Videre vil Kåfjord drive stedsutvikling med fokus på kultur.

Gjennom et prosjekt i KRDs Småsamfunnssatsing, har kommunen satt som mål å opprette tre kulturarbeidsplasser i løpet av tre år. For å legge til rette for reiselivsutvikling og trivsel for innbyggere, er det i et langsiktig prosjekt lagt vekt på å tilrettelegge for brukt av naturen. Kommunen har opprettet egen Facebookprofil.

Kåfjord deltar dessutan i det regionale prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms i regi av Nord-Troms regionråd.

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Troms Fylkeskommune
 • Nord-Troms regionråd
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Ungdomsråd
 • Sektorer internt i kommunen

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Omdømmebygging, interkommunale tiltak
 • Møtevirksomhet internt
 • Omdømmebygging og fokusering på kultur
 • Inkludere de som trives, ambassadører for Kåfjord
 • Infrastrukturtiltak fysisk i naturen

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Arbeidsplasser

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingsarbeid i Kåfjord er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltakene inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.