Fagområde: Tilflytting

Tilflytting og næringsutvikling i Vevelstad

Tilflytting er et av temaene i Vevelstads LUK-satsing.

Kommunestyret har i den forbindelse vedtatt å gi gratis boligtomter til de som vil bygge og bo i Vevelstad. Kommunen har gitt støtte til utarbeiding av promoteringsmateriell for å synliggjøre Vevlestad som bosted, og arrangert romjulstreff for utflytta ugdom som er hjemme på besøk.

Kommunestyret har dessuten nedsatt et utvalg, Vi Vil Vokse (fom 2009) som skal jobbe for tilflytting og næringsutvikling. Kommunen tilbyr barnehageplass til alle som søker, og alle nyfødte får et gavekort på kr 3000. Arbeidet er integrert i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

  • Brev til potensielle tilflyttere
  • Brosjyrer og lignende
  • Deltatt på utstillinger/stand

Viktigste salgsargument

  • Fred og ro
  • Vakker natur
  • Godt oppvekstmiljø

Målgrupper

  • Alle typer innflyttere
  • Barnefamilier
  • Pensjonister/godt voksne

Hovedmål

Økt tilflytting og bedre næringsutvikling.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflytting og næringsutvikling i Vevelstad er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.