Fagområde: Tilflytting

Tilflytting og ivaretakelse av innbyggere i Tinn

Langsiktig arbeid rundt tilflytting og ivaretakelse av innbyggere.

Tinn kommune har fra slutten av 1980-tallet arbeidet aktivt med problemstillinger omkring hvordan man skal trekke til seg og ta vare på innflyttere til kommunen. Tinn kommune hadde trolig landets første tilflyttingskonsulent, Siri Standerud.

I senere tid har Tinn sammen med Vinje arbeidet for å kartlegge mulighetene for at noen av hyttefolket kan tenke seg permanent bosetting i kommunene. Tinn arbeider kontinuerlig med bygdeutvikling slik at kommunen kan framstå som et attraktivt bosted. Arbeidet er organisert inn i eksisterende stillinger.

Aktiviteter

  • Eget nettsted på prosjektet i Hovin
  • Spørreundersøkelse blant hyttefolk

Viktigste salgsargument

  • Vakker natur
  • Friluftsliv
  • Gode tjenestetilbud

Hovedmål

Tilflytting og ivaretakelse av innbyggere.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflytting og ivaretakelse av innbyggere i Tinn er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.