Fagområde: Tilflytting

Tilflytting- og hjemflytting i Gjerstad

Tiltak for å styrke tilflytting til Gjerstad.

I Gjerstad har det vært arrangert seminar for utflyttet ungdom der det blant annet ble undersøkt hvilke tilflyttings- og hjemflyttingspreferanser de hadde. Det ble også laget en velkomstbrosjyre som skal leveres ut til alle tilflyttere og ellers brukes i andre relevante sammenhenger.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter

Viktigste salgsargumenter

 • Vakker natur
 • Godt oppvekstmiljø
 • Gode tjenestetilbud

Hovedmål

Styrke tilflytting

Målgrupper

 • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflytting- og hjemflyttingspreferanser i Gjerstad er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.