Fagområde: Tilflytting

Tilflytterprogrammet i Narvikregionen

Regionalt rekrutteringsprosjekt som skal gjøre regionen mer attraktiv overfor folk med riktig kompetanse

Prosjektets hovedmålsetting er å synliggjøre Narvikregionen og øke dens attraktivitet overfor personer med riktig kompetanse for kommuner og næringsliv. Kortsiktig mål med prosjektet er rekruttering av arbeidskraft. Langsiktig mål om å styrke bosetting og næringsutvikling i Narvikregionen. I prosjektet skal det blant annet etableres en felles nettportal og utarbeides felles presentasjonsmateriell for Narvikregionens kommuner og næringsliv. Materiellet skal benyttes på jobbmesser og utenbystreff i inn- og utland.

Prosjektansvarlig er Narvikregionen Næringsforening. Styringsgruppen i prosjektet vil bestå av: Narvikregionen Næringsforening, Ofoten Regionråd ved AU, Futurum, NAV Ofoten og representanter fra næringslivet. Prosjektet er finansiert av Partnerskap Ofoten.

Målgrupper

  • Arbeidskraft generelt
  • Potensielle tilbakeflyttere

Aktiviteter

  • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
  • Eget nettsted
  • Besøk på skoler og studiesteder
  • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
  • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Rekrutteringsprosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.