Fagområde: Tilflytting

Tilflytterpakke og bolyst i Namsskogan

Namsskogan har to viktige satsingsområder.

 1. Tilflytterpakken/innbyggerpakken består av å gi ut gratis boligtomter i eksisterende boligfelt, tilskudd til kjøp av førstegangsbolig, ett år gratis barnehageplass m.m;
 2. Fiber skaper bulyst i Namsskogan (FIBO) skal fra 2012 utvikle et attraktivt lokalsamfunn ved utnyttelse av en unik infrastruktur av fiberbredbånd samt utvikling av en næringsklynge i tilknytning til Namsskogan Familiepark AS.

Målet er at utnytting av lokalt superbredbånd skal gi økt tilflytting og bulyst. Delmål i prosjektet er å utvikle Trones som attraktivt sted å bo og drive næringsaktivitet på. Det skal gjøres gjennom forskjønningstiltak, tilrettelegge for god infrastruktur, servicetilbud og attraktive arbeidsplasser. Videre skal det, i nært samarbeid med Namsskogan Familiepark, etableres et laboratorium for brukerrettet utprøving av velferdsteknologi, kulturbasert steds- og næringsutvikling . Omdømmearbeid er også en del av prosjektet. Arbeidet er integret i eksisterende stillinger.

Prosjektperioden er satt til tre år og totale kostnader med prosjektet er beregnet til kr 4 000 000. KRD har bevilget 1 million kr i bulystmidler for 2011. Nord-Trøndelag fylkeskommune har gitt lovnad om samme sum.

Periode

Tilflytterpakke/innbyggerpakke: 2007-2012

FIBO: Fra og med 2012.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Eget nettsted
 • Brosjyrer og lignende

Viktigste salgsargumenter

 • Vakker natur
 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv

Samarbeidspartnere

 • Grende- og bygdelag
 • Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere

Hovedmål

Økt tilflytting og bolyst

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflytterpakke og bolyst i Namsskogan er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.