Fagområde: Tilflytting

Tilflyttings- og trivselsprosjekt i Hjelmeland

Hjelmeland kommune har i flere perioder gjennomført prosjekter som har hatt som mål å få tilflytting til kommunen. Aktivitetene dreier seg nå mer om å få folk til å bli.

Hjelmeland kommune hadde i perioden 2005 – 2007 et arbeid for å øke bolyst, og få flere til å flytte til kommunen.

I prosjektet Hjelmeland 24-7 (2011 – 2014) arbeider kommunen for å øke lokale lag og foreningers aktivitet i forhold til tilflytting og trivsel. Det legges vekt på at deltakelse i frivillig virksomhet fremmer bolyst. I prosjektet skal samhandlingen mellom frivillige lag og innbyggere styrkes. Hjelmeland samfunnshus og teaterlag har ei sentral rolle, og det skal blant annet etableres ungdomsteater. Det skal også bygges et kvinnenettverk for å inkludere innflytter- og innvandrerkvinner. Kommunen skal i tillegg skape inkluderende møteplasser.

«Fra innvandrer til innbygger i Hjelmeland kommune» er et treårig integreringsprosjekt (2012-2015). Målsetningen med dette prosjektet er at næringslivet skal bli flinkere med integrering av innvandrere i arbeid og sosiale aktiviteter og at kommunen skal utvikle verktøy og informasjon tilpasset innvandrere.

Aktiviteter

 • Annonsering i media og arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem (2005-2007)
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargumenter

 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv
 • Arbeidsplasser

Samarbeidspartnere

 • Grende- og bygdelag
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilflyttere
 • Hyttefolk
 • Innvandrere (fra 2011)

Målgrupper

 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Hyttefolk

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflytting- og trivselsprosjekt i Hjelmeland er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.