Fagområde: Tilflytting

Tilflyningstiltak i Naustdal

Naustdal har hatt flere egne tilflyttingstiltak.

I perioden 2007 – 2009 arbeidet kommunen med rekruttering av utenlandske tilflyttere til bygda. Her deltok kommunen også på Framtidsfylkets rekrutteringsmesser for høyt utdannet arbeidskraft.

Naustdal kommune har dessuten startet prosjektet Fjordlandsbyen som er et unikt samarbeidsprosjekt mellom fem byggefirma og kommunen for å tilby moderne og fjordnære bosteder i Naustdal. Det blir jobbet målrettet for å legge til rette for boligbygging og økt tilflytting til kommunen.

I dag er det areal klart til utbygging av totalt 130 boenheter. Det største prosjektet er Fjordlandsbyen i Sæla, et prosjekt som er på planstadiet og som gir plass til 300 boenheter. Arbeidet er organisert i eksisterende stillinger.

Nettside: www.fjordlandsbyen.no. (nede pr 27. nov 2020. red anm)

Viktigste salgsargument

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Sentral beliggenhet
 • Boliger

Samarbeidspartnere

 • Sogn og Fjordane Fylkeskommune
 • Næringslivet

Hovedmål

Tiltrekke seg tilflyttere.

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt

Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene

Tilflytningstiltak i Naustdal er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket er en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av prosjektet «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.