Fagområde: Tilflytting

Stimuleringsbetingelser i Torsken

Torsken tilbyr gratis barnehageplass, rimelige tomter, tilrettelegging for boliger og gode husbankbetingelser.

Stimuleringsbetingelsene i Torsken er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.