Fagområde: Tilflytting

Stedsutvikling i Iveland

Levende bygdesamfunn reduserer fraflyttinga.

Iveland kommune ønsker å redusere fraflyttingen fra bygd til by gjennom utvikling av et vitalt bygdesamfunn, livskraftig lokalmiljø og styrking av lokal identitet. Iveland kommune har 1200 innbyggere og ligger ca 40 minutter med bil utenfor Kristiansand.

I den strategiske kommuneplanen fra 2004 har Iveland satt opp et mål om 1500 innbyggere innen år 2015. Et BLEST-prosjekt (Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder ved Husbanken). Arbeidet er organisert i en egen stilling, samt eksisterende stillinger.

Aktiviteter

 • Brosjyrer og lignende
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Integreringstiltak for tilflyttede
 • Potensielle tilbakeflyttere

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Tomter

Samarbeidspartnere

 • Aust- Agder fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • KRD og Husbanken

Hovedmål

Hindre fraflytting

Målgrupper

 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Stedsutvikling i Iveland er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.