Småkommuneprosjektet

Et interkommunalt boligbyggings- og attraktivitetstiltak i Sør-Trøndelag.

Målet er å bygge fem hus i hver av de fire deltakerkommunene samt øke attraktiviteten gjennom et eget kulturprosjekt. Prosjektet skal bidra til å utvikle og styrke kommunenes kompetanse til å drive lokal samfunnsutvikling.

Begrunnelsen for en felles satsing for de minste kommunene i Kysten er klar er at disse har særskilte utfordringer knyttet til bosetting, tilflytting, kompetanse etc. I tillegg til fellesprosjekt med fokus på attraktivitetsutvikling gjennom boligbygging, vil det gå prosjekter i den enkelte kommune basert på lokale behov og ønsker. Prosjektet har en ramme på ca. 2 mill kr.

Periode: fra og med 2009

Aktiviteter

Tilrettelegging av boliger for tilflyttere

Viktigste salgsargument

  • Vakker natur
  • Bygdemiljø/sosialt miljø
  • Gode tjenestetilbud

Samarbeidspartnere

  • Sør-Trøndelag Fylkeskommune
  • Fosen regionråd og Orkdal regionråd

Målgrupper

  • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
  • Potensielle tilbakeflyttere

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Småkommuneprosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.