Fagområde: Tilflytting

Sigdal

Tre tilflyttingstiltak i Sigdal kommune

 1. Prosjektet Distriktskvinneveven var en videreføring av omstillingsarbeidet i regionen med spesiell fokus på kvinnearbeidsplasser.
 2. Heimattprosjektet innebar at det ble laget en database over utflyttet ungdom, og det ble arrangert 2-4 samlinger.
 3. Utviklingsavtaler med Næringshagen for at nyinnflyttede skulle få mulighet til å leie kontorplass og starte opp ny virksomhet. Målet var å skape et inkluderende miljø for innflyttere.

Arbeidet er organisert som en del av utviklingsavtalen med Buskerud Næringshage som har hovedsete i kommunen.

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Brosjyrer og lignende
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertsskapsordning
 • Eget nettsted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Fred og ro
 • Godt oppvekstmiljø

Samarbeidsparntere

 • Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud
 • Regionrådet for Midt- Buskerud
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Hovedmål

Gi økt tilflytting og skape arbeidsplasser.

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høy utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere
 • Hyttefolk
 • Livstilsflyttere fra utlandet
 • Flyttere fra storbyområder

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Sigdal er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.